Tin mới nhất
Tin bài khác
22/05/2020 9:22:05 SA

Nghệ An: Thúc đẩy tăng trưởng ngành công nghiệp

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất công nghiệp (CN) trong quá trình triển khai đầu tư cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh; góp phần tăng năng lực sản xuất cho ngành, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 89/KH-UBND .KT kiểm tra ngày 20/02/2020, chỉ đạo thúc đẩy tăng trưởng ngành công nghiệp năm 2020.

22/05/2020 9:19:07 SA

Nghệ An tạo nội lực thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Nghệ An là địa phương chịu điều kiện khí hậu khắc nghiệt, sản xuất nông nghiệp luôn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức. Gắn sản xuất với bao tiêu sản phẩm, thúc đẩy liên kết chặt chẽ trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp sạch đang là hướng đi trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.

22/05/2020 9:11:42 SA

Tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP ) luôn được xem là vấn đề nóng diễn ra hàng ngày, hàng giờ vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người. Vì vậy, thời gian qua, các cơ quan chức năng đã vào cuộc hết sức quyết liệt, tăng cường công tác thanh, kiểm tra nhằm giảm thiểu nguy cơ về VSATTP. Tuy nhiên, bên cạnh...

20/05/2020 3:18:10 CH

Nâng cao ý thức xây dựng thương hiệu

Thương hiệu là một trong những yếu tố đảm bảo sự phát triển bền vững của các cơ sở, doanh nghiệp. Do vậy, bên cạnh sự hỗ trợ của các cấp, ngành, bản thân các cơ sở, doanh nghiệp cũng cần nâng cao ý thức xây dựng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm, đảm bảo uy tín và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

Sản phẩm tiêu biểu