Untitled Document
Thứ Năm - 21/2/2019
Untitled Document
Nghệ An: Nhân rộng mô hình sản xuất gạch không nung tự động
Máy nước nóng năng lượng mặt trời
Hội nghị tổng kết hợp phần SXSH trong công nghiệp 2005 – 2011
Lợi ích kép từ việc ứng dụng SXSH trong công nghiệp
Giải quyết ô nhiễm tại Công ty CP Mía đường Sông Lam
Tín hiệu vui của nghề cũ ở Con Cuông
Anh Nguyễn Văn Hà: Gương sáng thanh niên
Người dân Anh Sơn với mô hình trồng hoa Tết
Giải pháp cho ngành mía đường tỉnh ta hiện nay
Bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
Untitled Document
Quyết định mới về định mức đào tạo nghề thay thế Quyết định 38/2014
Ngày cập nhật 11/09/2017
Ngày 4/8/2017 UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định số 55/2017/QĐ-UBND về việc ban hàng danh mục đào tạo, mức chi phí đào tạo cho từng nghề , mức hỗ trợ cụ thể đối với từng đối tượng tham gia học chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Nghệ An( Có danh mục đào tạo nghề và mức chi phí đào tạo cho từng nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Nghệ An ).


                Nội dung quyết định 55/2017/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 cụ thể như sau:

1.Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định danh mục nghề đào tạo , mức chi phí đào tạo cho từng nghề, mức hỗ trợ cụ thể đối với từng đối tượng tham gia học chương trình đào tạo sơ cấp , đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Đối tượng áp dụng: Lao động có hộ khẩ thường trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong độ tuổi lao động( đối với lao động nữ từ 15 tuổi đến 55 tuổi, nam từ 15 đến 60 tuổi), có nhu cầu học nghề , có trình độ học vấn, trường hợp học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động thì phải đủ 14 tuổi, những người không biết đọc, viết có thể tham gia những nghề và phải đủ sức khỏe phù hợp với ngành nghề cần học; gồm 4 đối tượng cụ thể như sau:

+ Đối tượng 1: Đồng bào dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, người ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo quy định của thủ tướng chính phủ thuộc hộ nghèo.

+ Đối tượng 2: Người dân tộc thiểu số, người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người thuộc gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp , đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm, ngư dân.

+ Đối tượng 3: Người thuộc hộ cận nghèo;

+ Đối tượng4: Người học là lao động nữ, lao động nông thôn khác không thuộc 3 nhóm đối tượng trên;

3. Nội dung kinh phí được quy định như sau:

+ Kinh phí hỗ trợ đào tạo được thực hiện theo quy định tại điều 4 Quyết định số 46/2015/QĐ –TTg  ngày 29/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng. Tuy nhiên đối với những nghề có mức kinh phí đào tạo cho toàn khóa cao hơn mức hỗ trợ chi phi  đào tạo thì học viên thỏa thuận với cơ sở giáo dục nghề nghiệp để nộp đủ kinh phí chênh lệch giữa mức chi phí toàn khóa học với mức đào tạo khóa học.

4.  Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, đề án liên quan khác của Bộ, ngành, cơ quan trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác.

5. Hiệu lực thi hành: Quyết định 55/2017/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 08 năm 2017. Bãi bỏ Quyết định 38/2014/QĐ – UBND ngày 20/6/2014 của UBN tỉnh về việc ban hành định mức hỗ trợ đào tạo nghề, dạy nghề dưới 3 tháng cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An./.  

                                                    Chế Vinh: Phòng Khuyến công

 Bản in  Lên đầu trang
- Hội LHPN Đô Lương: Khai giảng lớp đào tạo nghề gia công sản xuất mộc mỹ nghệ (29/06/2018)
- Hiệu quả công tác đào tạo nghề tiểu thủ công nghiệp và làng nghề (25/06/2018)
- Đào tạo nâng cao năng lực quản lý sản xuất cho các cơ sở CNNT sản xuất hàng may mặc  (25/06/2018)
- Hội LHPN huyện Quỳnh Lưu: Khai giảng lớp đào tạo nghề chế biến hải sản (13/06/2018)
- Trung tâm GDNN - GDTX huyện Diễn Châu: Khai giảng 02 lớp đào tạo nghề may công nghiệp từ nguồn kinh phí Khuyến công tỉnh năm 2018 (08/06/2018)
- Đào tạo nghề cho vùng Trung du, miền núi Nghệ An (08/03/2018)
- Ông Thanh người giữ nghề rèn Yên Đồng xã Diễn Vạn (09/11/2016)
- Nghề bện chổi đót tạo thu nhập cho vùng nông thôn (09/11/2016)
- Đảm bảo nhân lực cho ngành may mặc ở Nghệ An (05/10/2015)
- Khó khăn trong công tác dạy nghề cho lao động nông thôn miền núi (05/10/2015)
Untitled Document
 Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
 THÔNG TƯ SỐ 28/2018/TT-BTC NGÀY 28/3/2018 QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN LẬP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG
 Thông tư 20/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/05/2012 của Chính phủ về khuyến công
 Thông tư 17/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 36/2013/TT-BCT về xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia
 Thông tư số 26/2014/TT-BCT Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
Untitled Document