Untitled Document
- 27/5/2018
Untitled Document
Máy nước nóng năng lượng mặt trời
Hội nghị tổng kết hợp phần SXSH trong công nghiệp 2005 – 2011
Lợi ích kép từ việc ứng dụng SXSH trong công nghiệp
Giải quyết ô nhiễm tại Công ty CP Mía đường Sông Lam
Tài liệu hướng dẫn lồng ghép SXSH và Sử dụng năng lượng hiệu quả
Mức lương cơ sở chính thức tăng từ 1.300.000 đồng lên 1.390.000 đồng từ ngày 01/7/2018
Niềm vui người Thanh Chương vào mua thu hoạch chè
Diêm dân Quỳnh Lưu bước vào vụ sản xuất muối
Phát triển du lịch cộng đồng ở Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ
Diễn Châu phát triển nghề chế biến nông thủy sản
Untitled Document
Quyết định mới về định mức đào tạo nghề thay thế Quyết định 38/2014
Ngày cập nhật 11/09/2017
Ngày 4/8/2017 UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định số 55/2017/QĐ-UBND về việc ban hàng danh mục đào tạo, mức chi phí đào tạo cho từng nghề , mức hỗ trợ cụ thể đối với từng đối tượng tham gia học chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Nghệ An( Có danh mục đào tạo nghề và mức chi phí đào tạo cho từng nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Nghệ An ).


                Nội dung quyết định 55/2017/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 cụ thể như sau:

1.Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định danh mục nghề đào tạo , mức chi phí đào tạo cho từng nghề, mức hỗ trợ cụ thể đối với từng đối tượng tham gia học chương trình đào tạo sơ cấp , đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Đối tượng áp dụng: Lao động có hộ khẩ thường trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong độ tuổi lao động( đối với lao động nữ từ 15 tuổi đến 55 tuổi, nam từ 15 đến 60 tuổi), có nhu cầu học nghề , có trình độ học vấn, trường hợp học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động thì phải đủ 14 tuổi, những người không biết đọc, viết có thể tham gia những nghề và phải đủ sức khỏe phù hợp với ngành nghề cần học; gồm 4 đối tượng cụ thể như sau:

+ Đối tượng 1: Đồng bào dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, người ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo quy định của thủ tướng chính phủ thuộc hộ nghèo.

+ Đối tượng 2: Người dân tộc thiểu số, người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người thuộc gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp , đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm, ngư dân.

+ Đối tượng 3: Người thuộc hộ cận nghèo;

+ Đối tượng4: Người học là lao động nữ, lao động nông thôn khác không thuộc 3 nhóm đối tượng trên;

3. Nội dung kinh phí được quy định như sau:

+ Kinh phí hỗ trợ đào tạo được thực hiện theo quy định tại điều 4 Quyết định số 46/2015/QĐ –TTg  ngày 29/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng. Tuy nhiên đối với những nghề có mức kinh phí đào tạo cho toàn khóa cao hơn mức hỗ trợ chi phi  đào tạo thì học viên thỏa thuận với cơ sở giáo dục nghề nghiệp để nộp đủ kinh phí chênh lệch giữa mức chi phí toàn khóa học với mức đào tạo khóa học.

4.  Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, đề án liên quan khác của Bộ, ngành, cơ quan trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác.

5. Hiệu lực thi hành: Quyết định 55/2017/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 08 năm 2017. Bãi bỏ Quyết định 38/2014/QĐ – UBND ngày 20/6/2014 của UBN tỉnh về việc ban hành định mức hỗ trợ đào tạo nghề, dạy nghề dưới 3 tháng cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An./.  

                                                    Chế Vinh: Phòng Khuyến công

 Bản in  Lên đầu trang
- Đào tạo nghề cho vùng Trung du, miền núi Nghệ An (08/03/2018)
- Ông Thanh người giữ nghề rèn Yên Đồng xã Diễn Vạn (09/11/2016)
- Nghề bện chổi đót tạo thu nhập cho vùng nông thôn (09/11/2016)
- Đảm bảo nhân lực cho ngành may mặc ở Nghệ An (05/10/2015)
- Khó khăn trong công tác dạy nghề cho lao động nông thôn miền núi (05/10/2015)
- Quỳnh Hưng: Bế giảng lớp đào tạo nâng cao nghề mộc cho 30 học viên. (07/01/2014)
- Tân Kỳ: Bế giảng các lớp đào tạo nghề dệt thổ cẩm từ nguồn kinh phí khuyến công (15/08/2013)
- Nam Đàn: Bế giảng khóa đào tạo nghề thêu cho 60 học viên. (08/08/2013)
- Các cấp hội phụ nữ tỉnh Nghệ An: Nỗ lực tạo việc làm cho phụ nữ nông thôn. (14/03/2013)
- Mô hình phát triển nghề mây tre đan (04/12/2012)
Untitled Document
 Thông tư số 26/2014/TT-BCT Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
 Quyết định 73/2015/QĐ-UBND Quy định xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, làng nghề tỉnh Nghệ An
 Quyết định số 5264/QĐ-UBND.CNTM ngày 10/11/2015 Phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020
 Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Nghệ An
 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND về việc ban hành định mức kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Untitled Document