Untitled Document
- 20/1/2019
Untitled Document
Nghệ An: Nhân rộng mô hình sản xuất gạch không nung tự động
Máy nước nóng năng lượng mặt trời
Hội nghị tổng kết hợp phần SXSH trong công nghiệp 2005 – 2011
Lợi ích kép từ việc ứng dụng SXSH trong công nghiệp
Giải quyết ô nhiễm tại Công ty CP Mía đường Sông Lam
Nghệ An: Hội nghị tổng kết hoạt động xuất nhập khẩu năm 2018
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của Trung tâm Khuyến công và TVPTCN Nghệ An thành công tốt đẹp
Nghệ An nâng tổng số làng nghề lên 157 làng nghề
Hùng Sơn với làng bánh đa sắn
Xây dựng thành công mô hình trồng hoa ở xã Giang Sơn Đông
Untitled Document
Vùng tả ngạn Con Cuông thoát nghèo nhờ cây chè
Ngày cập nhật 15/09/2017
Vùng tả ngạn huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An bao gồm 5 xã: Đôn Phục, Bình Chuẩn, Cam Lâm, Mậu Đức, Thạch Ngàn có 4009 hộ với 20.613 khẩu, gần 100% là đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các xã đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo của huyện cơ bản nằm nhiều ở vùng này. Vùng có tổng diện tích tự nhiên 20.122,58 ha, núi đồi đất nâu hoặc pha sỏi thích nghi với việc trồng chè. Cùng với dãy đất thuộc các xã Hùng Sơn, Cẩm Sơn, Tam Sơn của huyện Anh Sơn, vùng mà huyện Anh Sơn đang phát triển mạnh cây chè và đã làm khởi sắc kinh tế của huyện, giải quyết việc làm tăng thu nhập, góp phần tích cực trong tạo hàng hoá, xoá đói giảm nghèo.


          Trong đề án phát triển vùng nguyên liệu chè của huyện Con Cuông từ nay đến năm 2020 là khoảng 750ha chè, chủ yếu dựa vào vùng tả ngạn. Riêng xã Thạch Ngàn vụ này đã triển khai 150 ha. Vừa qua huyện đã chi kinh phí tổ chức cho nhân dân đi tham quan học hỏi kinh nghiệm trồng chè và phát triển cây công nghiệp ở các tỉnh phía Bắc. Thực tế ngay trong huyện các xã Yên Khê, Bồng Khê, Chi Khê tại các thôn Trung Yên, Khe Tín, Sông Lam, Lam Trà, Tân Lập... cây chè đã cho thu nhập gần như quanh năm cho nhiều hộ gia đình, làm cho cuộc sống của bà con nơi đây ngày càng khởi sắc đi lên.

          Trồng chè mau cho thu hoạch và thu hoạch lâu dài. Bằng phương pháp trồng giâm cành, chỉ sau 2-3 năm là có thu hoạch. Trong một năm chỉ trừ vài tháng sau khi đốn cành, còn lại hơn 10 tháng trong năm đều có sản phẩm, gặp phải thời tiết thuận mưa đều năng suất chè càng cao mỗi tháng cho 2-3 lần thu hái búp. Công chăm bón cây chè cũng ít hơn các loại cây công nghiệp khác, mỗi năm vài lần làm cỏ, bón phân nhất là sau khi đốn cành, còn lại quanh năm thu hái. Vùng tả ngạn Con Cuông cơ bản là diện tích đồi núi có điều kiện trồng chè và phát triển cây chè trên diện rộng, nhất là các xã Thạch Ngàn, Mậu Đức, Đôn Phục, Cam Lâm. Hiện tại các xã này diện tích vùng đồi chủ yếu đang để cây rừng tái sinh, chưa có hiệu quả kinh tế, nếu nhân dân tích cực đưa cây chè vào trồng thì diện tích chè vùng này có thể lên đến trên chục ngàn ha.

          Huyện Con Cuông đang tập trung vận động nhân dân vùng tả ngạn phát triển mạnh cây chè công nghiệp, nhưng tâm lý nhân dân còn ngại vì hệ thống giao thông vùng tả ngạn còn yếu kém, nhất là mùa mưa, bà con sợ khi giao thông ách tắc, sản phẩm không ai mua nên còn ngại trồng. Để cây chè trở thành cây mũi nhọn, là hàng hoá cho thu nhập cải thiện đời sống bà con. Việc đưa cây chè vào vùng này là một chủ trương đúng, mong rằng bà con sớm ủng hộ. Cấp uỷ, chính quyền ngoài giao chỉ tiêu kế hoạch, cần phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thi đua trồng chè công nghiệp. Mặt khác bà con vùng này cần nhận thức rõ chỉ có cây chè mới giúp bà con thoát khỏi đói nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng./.

                                           Ngọc Hoa - Phòng Khuyến công

 Bản in  Lên đầu trang
- Gạch không nung chật vật tìm đầu ra (09/03/2018)
Untitled Document
 Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
 THÔNG TƯ SỐ 28/2018/TT-BTC NGÀY 28/3/2018 QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN LẬP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG
 Thông tư 20/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/05/2012 của Chính phủ về khuyến công
 Thông tư 17/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 36/2013/TT-BCT về xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia
 Thông tư số 26/2014/TT-BCT Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
Untitled Document