Untitled Document
- 21/10/2018
Untitled Document
Nghệ An: Nhân rộng mô hình sản xuất gạch không nung tự động
Máy nước nóng năng lượng mặt trời
Hội nghị tổng kết hợp phần SXSH trong công nghiệp 2005 – 2011
Lợi ích kép từ việc ứng dụng SXSH trong công nghiệp
Giải quyết ô nhiễm tại Công ty CP Mía đường Sông Lam
Cơ hội và thách thức cho sản phẩm vật liệu xây dựng ngói màu không nung
Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Chị Nguyễn Thị Yến: kết duyên với nghề làm lẳng hoa
Thị xã Hoàng Mai: Tăng tốc, phát triển bền vững
Khai mạc Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội
Untitled Document
Mỗi xã một sản phẩm gắn với xây dựng nông thôn mới
Ngày cập nhật 06/12/2017
Mỗi xã một sản phẩm gắn với xây dựng nông thôn mới Nghệ An là địa phương có rất nhiều sản phẩm đặc trưng mang tính truyền thống có thể khôi phục, phát triển thành hàng hóa mang lại nguồn thu nhập cho người dân. Hoạt động này được kỳ vọng khi gắn kết thực hiện đề án "Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm" trong xây dựng nông thôn mới. Xã Diễn Ngọc có nhiều làng nghề nhất huyện Diễn Châu với 4 làng nghề gồm: 2 làng nghề bánh đa, 1 làng nghề chế biến hải sản và một làng nghề đóng tàu thuyền. Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, với thế mạnh nghề khai thác hải sản, Diễn Ngọc đã chọn sản phẩm làng nghề đóng tàu và tôm nõn để tập trung nguồn lực phát triển. Sau khi khảo sát kỹ tiềm năng, thuận lợi, khó khăn tại các làng nghề, xã Diễn Ngọc đang lên kế hoạch hỗ trợ các sản phẩm làng nghề vươn xa trên thị trường. Còn tại xã ven biển Diễn Kim, ngay sau có chủ trương trên, xã đã đăng ký sản phẩm dâu tằm tơ là sản phẩm tiêu biểu gắn với phát triển nông thôn mới. Địa phương hiện có hơn 30 ha dâu, 8/13 xóm theo nghề dâu tằm tơ với khoảng 150 hộ dân sản xuất... Chương trình này rất có ý nghĩa vì giải quyết nhu cầu việc làm nông thôn, vừa ổn định đầu ra cho các sản phẩm. Chúng tôi quyết định chọn sản phẩm dâu tằm tơ vì đây là nghề truyền thống, cùng với đó là điều kiện tự nhiên ở đây thích hợp với công việc này. Nếu làm tốt, xã không chỉ có sản phẩm tiêu biểu mà còn làm đòn bẩy để phát triển kinh tế gắn với du lịch, dịch vụ... Diễn Châu có 20 làng nghề với đa dạng các sản phẩm và 2 cụm công nghiệp với 73 doanh nghiệp... Trên cơ sở điều tra khảo sát tình hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn có các nhóm sản phẩm gồm: Thực phẩm là các hải sản; nông sản; du lịch biển, du lịch sinh thái; sản phẩm mỹ nghệ, đóng tàu, thép xây dựng, bún bánh, tơ tằm... UBND huyện đang chỉ đạo các ban ngành và 39 xã, thị trấn triển khai công tác truyền thông về mục địch, ý nghĩa của Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" cho cán bộ và nhân dân, cùng đó đăng ký tham gia chương trình. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tập huấn cho các địa phương, các cơ quan liên quan về điều tra, khảo sát các sản phẩm ngành nghề nông thôn và các sản phẩm nông lâm, ngư nghiệp để thực hiện tốt chương trình mỗi xã một sản phẩm theo hướng bền vững. Bên cạnh nhiều địa phương thuận lợi trong việc lựa chọn sản phẩm với thế mạnh có làng nghề thì còn nhiều nơi khó khăn khi xác định sản phẩm chủ lực. Xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn mặc dù là địa phương có diện tích cây ăn quả lớn với 30 ha ổi, 70 ha dưa hấu, 37 ha cam... nhưng đến nay xã vẫn chưa thể chọn được sản phẩm tiêu biểu để xây dựng nông thôn mới. Xã có thế mạnh về cây ăn quả nhưng không theo quy hoạch diện tích mà do bà con trồng tự phát và tự tiêu thụ. Điển hình như cây ổi đang cho thu nhập cao nhưng trước diễn biến khó lường của thị trường nên xã không khuyến cáo nông dân gia tăng diện tích... Hiện nay, huyện Nghĩa Đàn đã có kế hoạch thành lập hợp tác xã cây rau quả và hợp tác xã cam Phủ Quỳ. Đó là cơ sở, là động lực để bà con yên tâm sản xuất cũng như địa phương có thể tự tin hơn trong việc chọn lựa vật phẩm tiêu biểu gắn với xây dựng nông thôn mới. Thế nhưng hiện tại, xã vẫn chưa quyết định lựa chọn được sản phẩm đặc trưng. Mặc dù những xã đã có nghề sẽ có thuận lợi hơn trong việc lựa chọn sản phẩm, tuy nhiên, trong cơ chế thị trường hiện nay, các địa phương này cần ưu tiên hỗ trợ cải tiến mẫu mã, phát triển thị trường, tiêu thụ sản phẩm. Tại xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc có 10/11 xóm làm mây tre đan truyền thống với hơn 1.300 lao động và sản phẩm này được chọn lựa làm sản phẩm tiêu biểu gắn với xây dựng nông thôn mới. Khi đã chọn làm sản phẩm tiêu biểu thì địa phương cần lên kế hoạch, lộ trình cụ thể để nâng tầm sản phẩm, như mở các lớp đào tạo; trích kinh phí của địa phương hỗ trợ nâng cao tay nghề lao động đồng thời tìm kiếm doanh nghiệp bao tiêu ổn định cho bà con. Đây là chương trình rất hay không chỉ có ý nghĩa đơn thuần về phát triển sản xuất, mà còn có ý nghĩa trong giải quyết những vấn đề quan trọng của nông thôn như: Giảm nghèo, giải quyết việc làm, phát huy tính sáng tạo, trí tuệ của người dân. Hiện Nghi Lộc có 15/30 xã có nghề, các địa phương có nghề cần tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm để trở thành sản phẩm tiêu biểu gắn với xây dựng nông thôn mới, đối với những xã không có nghề thì cần phải xem thế mạnh của mình là gì để hình thành ý tưởng tạo dựng nghề trong tương lai. Sau một thời gian ngắn thực hiện Chương trình Quốc gia "Mỗi xã một sản phẩm". Theo điều tra của văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh và Trung ương đã tiến hành khảo sát tại 6 địa phương: Nam Đàn, Cửa Lò, Diễn Châu, thị xã Hoàng Mai, Quỳnh Lưu và Yên Thành. Cho thấy, nhiều địa phương trùng sản phẩm, một số hợp tác xã và doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất khá tốt, nhưng còn hạn chế về khâu quảng bá thương hiệu, tính cạnh tranh yếu. Sau khi kết thúc khảo sát, cơ quan chuyên môn sẽ hỗ trợ địa phương lựa chọn những sản phẩm nổi bật để quảng bá xây dựng thương hiệu, trở thành mặt hàng truyền thống có tính cạnh tranh cao, tạo điều kiện cho người dân địa phương có việc làm, nâng cao thu nhập từ sản phẩm đó./. Ngọc Hoa - Phòng Khuyến công Nghệ An là địa phương có rất nhiều sản phẩm đặc trưng mang tính truyền thống có thể khôi phục, phát triển thành hàng hóa mang lại nguồn thu nhập cho người dân. Hoạt động này được kỳ vọng khi gắn kết thực hiện đề án "Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm" trong xây dựng nông thôn mới.


 

          Xã Diễn Ngọc có nhiều làng nghề nhất huyện Diễn Châu với 4 làng nghề gồm: 2 làng nghề bánh đa, 1 làng nghề chế biến hải sản và một làng nghề đóng tàu thuyền. Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, với thế mạnh nghề khai thác hải sản, Diễn Ngọc đã chọn sản phẩm làng nghề đóng tàu và tôm nõn để tập trung nguồn lực phát triển. Sau khi khảo sát kỹ tiềm năng, thuận lợi, khó khăn tại các làng nghề, xã Diễn Ngọc đang lên kế hoạch hỗ trợ các sản phẩm làng nghề vươn xa trên thị trường. Còn tại xã ven biển Diễn Kim, ngay sau có chủ trương trên, xã đã đăng ký sản phẩm dâu tằm tơ là sản phẩm tiêu biểu gắn với phát triển nông thôn mới. Địa phương hiện có hơn 30 ha dâu, 8/13 xóm theo nghề dâu tằm tơ với khoảng 150 hộ dân sản xuất... Chương trình này rất có ý nghĩa vì giải quyết nhu cầu việc làm nông thôn, vừa ổn định đầu ra cho các sản phẩm. Chúng tôi quyết định chọn sản phẩm dâu tằm tơ vì đây là nghề truyền thống, cùng với đó là điều kiện tự nhiên ở đây thích hợp với công việc này. Nếu làm tốt, xã không chỉ có sản phẩm tiêu biểu mà còn làm đòn bẩy để phát triển kinh tế gắn với du lịch, dịch vụ...

          Diễn Châu có 20 làng nghề với đa dạng các sản phẩm và 2 cụm công nghiệp với 73 doanh nghiệp... Trên cơ sở điều tra khảo sát tình hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn có các nhóm sản phẩm gồm: Thực phẩm là các hải sản; nông sản; du lịch biển, du lịch sinh thái; sản phẩm mỹ nghệ, đóng tàu, thép xây dựng, bún bánh, tơ tằm... UBND huyện đang chỉ đạo các ban ngành và 39 xã, thị trấn triển khai công tác truyền thông về mục địch, ý nghĩa của Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" cho cán bộ và nhân dân, cùng đó đăng ký tham gia chương trình. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tập huấn cho các địa phương, các cơ quan liên quan về điều tra, khảo sát các sản phẩm ngành nghề nông thôn và các sản phẩm nông lâm, ngư nghiệp để thực hiện tốt chương trình mỗi xã một sản phẩm theo hướng bền vững.

          Bên cạnh nhiều địa phương thuận lợi trong việc lựa chọn sản phẩm với thế mạnh có làng nghề thì còn nhiều nơi khó khăn khi xác định sản phẩm chủ lực. Xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn mặc dù là địa phương có diện tích cây ăn quả lớn với 30 ha ổi, 70 ha dưa hấu, 37 ha cam... nhưng đến nay xã vẫn chưa thể chọn được sản phẩm tiêu biểu để xây dựng nông thôn mới. Xã có thế mạnh về cây ăn quả nhưng không theo quy hoạch diện tích mà do bà con trồng tự phát và tự tiêu thụ. Điển hình như cây ổi đang cho thu nhập cao nhưng trước diễn biến khó lường của thị trường nên xã không khuyến cáo nông dân gia tăng diện tích... Hiện nay, huyện Nghĩa Đàn đã có kế hoạch thành lập hợp tác xã cây rau quả và hợp tác xã cam Phủ Quỳ. Đó là cơ sở, là động lực để bà con yên tâm sản xuất cũng như địa phương có thể tự tin hơn trong việc chọn lựa vật phẩm tiêu biểu gắn với xây dựng nông thôn mới. Thế nhưng hiện tại, xã vẫn chưa quyết định lựa chọn được sản phẩm đặc trưng.

          Mặc dù những xã đã có nghề sẽ có thuận lợi hơn trong việc lựa chọn sản phẩm, tuy nhiên, trong cơ chế thị trường hiện nay, các địa phương này cần ưu tiên hỗ trợ cải tiến mẫu mã, phát triển thị trường, tiêu thụ sản phẩm. Tại xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc có 10/11 xóm làm mây tre đan truyền thống với hơn 1.300 lao động và sản phẩm này được chọn lựa làm sản phẩm  tiêu biểu gắn với xây dựng nông thôn mới. Khi đã chọn làm sản phẩm tiêu biểu thì địa phương cần lên kế hoạch, lộ trình cụ thể để nâng tầm sản phẩm, như mở các lớp đào tạo; trích kinh phí của địa phương hỗ trợ nâng cao tay nghề lao động đồng thời tìm kiếm doanh nghiệp bao tiêu ổn định cho bà con.

          Đây là chương trình rất hay không chỉ có ý nghĩa đơn thuần về phát triển sản xuất, mà còn có ý nghĩa trong giải quyết những vấn đề quan trọng của nông thôn như: Giảm nghèo, giải quyết việc làm, phát huy tính sáng tạo, trí tuệ của người dân. Hiện Nghi Lộc có 15/30 xã có nghề, các địa phương có nghề cần tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm để trở thành sản phẩm tiêu biểu gắn với xây dựng nông thôn mới, đối với những xã không có nghề thì cần phải xem thế mạnh của mình là gì để hình thành ý tưởng tạo dựng nghề trong tương lai.

          Sau một thời gian ngắn thực hiện Chương trình Quốc gia "Mỗi xã một sản phẩm". Theo điều tra của văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh và Trung ương đã tiến hành khảo sát tại 6 địa phương: Nam Đàn, Cửa Lò, Diễn Châu, thị xã Hoàng Mai, Quỳnh Lưu và Yên Thành. Cho thấy, nhiều địa phương trùng sản phẩm, một số hợp tác xã và doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất khá tốt, nhưng còn hạn chế về khâu quảng bá thương hiệu, tính cạnh tranh yếu. Sau khi kết thúc khảo sát, cơ quan chuyên môn sẽ hỗ trợ địa phương lựa chọn những sản phẩm nổi bật để quảng bá xây dựng thương hiệu, trở thành mặt hàng truyền thống có tính cạnh tranh cao, tạo điều kiện cho người dân địa phương có việc làm, nâng cao thu nhập từ sản phẩm đó./.

                                          Ngọc Hoa - Phòng Khuyến công

 Bản in  Lên đầu trang
- Chị Nguyễn Thị Yến: kết duyên với nghề làm lẳng hoa  (04/10/2018)
- Thị xã Hoàng Mai: Tăng tốc, phát triển bền vững  (04/10/2018)
- Khai mạc Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội  (17/10/2018)
- Làng ‘nồi đất’ hồi sinh ở Nghệ An (28/09/2018)
- Sản xuất sạch hơn về sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm - Thực trạng và giải pháp  (28/09/2018)
- Anh Trần Minh Dũng: Người chế tạo thành công máy đục gỗ vi tính  (28/09/2018)
- Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn  (28/09/2018)
- Vang danh làng mộc Quỳnh Hưng  (18/09/2018)
- Anh Nguyễn Quốc Lưu: Tấm gương tiêu biểu từ nghề đóng thuyền  (18/09/2018)
- Thơm ngon bánh trung thu Bình Minh  (18/09/2018)
Untitled Document
 Thông tư số 26/2014/TT-BCT Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
 Quyết định 73/2015/QĐ-UBND Quy định xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, làng nghề tỉnh Nghệ An
 Quyết định số 5264/QĐ-UBND.CNTM ngày 10/11/2015 Phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020
 Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Nghệ An
 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND về việc ban hành định mức kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Untitled Document