Untitled Document
- 21/7/2019
Untitled Document
Nghệ An: Nhân rộng mô hình sản xuất gạch không nung tự động
Máy nước nóng năng lượng mặt trời
Hội nghị tổng kết hợp phần SXSH trong công nghiệp 2005 – 2011
Lợi ích kép từ việc ứng dụng SXSH trong công nghiệp
Giải quyết ô nhiễm tại Công ty CP Mía đường Sông Lam
Tin hoạt động khuyến công: Thực hiện việc quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công và xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2020
Phát triển thương hiệu thủy hải sản Diễn Châu
Phát triển làng nghề gắn với từng địa phương
Làng Nghề dầu lạc xã Hưng Xuân huyện Hưng Nguyên
Thu hút doanh nghiệp xây dựng chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp
Untitled Document
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của Trung tâm Khuyến công và TVPTCN Nghệ An thành công tốt đẹp
Ngày cập nhật 11/01/2019
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An được tổ chức vào lúc 14 giờ 00’ ngày 11/01/2019 tại hội trường Nhà C, với sự tham dự của toàn thể CBCCVC của Trung tâm, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Thanh - Giám đốc Trung tâm và đồng chí Chế Thị Oanh - Chủ tịch Công đoàn Trung tâm.Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Diện – Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm đã trình bày Báo cáo kết quả công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Trong năm qua, Trung tâm đã đạt được nhiều thành tích và được UBND tỉnh, Công đoàn Công Thương Việt Nam tặng bằng khen, Sở Công Thương tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân.


            Bên cạnh những thành tích đã đạt được, báo cáo cũng nêu ra những điểm tồn tại, hạn chế ở các lĩnh vực cần phải được khắc phục trong năm 2019.

            Tiếp đó, Hội nghị đã nghe Báo cáo công khai tài chính của Trung tâm năm 2018; Báo cáo điều chỉnh, sửa đổi của Quy chế chi tiêu nội bộ; Báo cáo của Ban Thanh tra Nhân dân; Báo cáo công tác thi đua và trao thưởng.

            Hội nghị đã nghe các ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự Hội nghị, được Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Nghệ An phát biểu chỉ đạo.
            Với sự thống nhất cao, Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019. Hội nghị tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Chi ủy, Ban lãnh đạo và các đoàn thể cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Trung tâm sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết hội nghị đề ra.

            Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 của Trung tâm thành công tốt đẹp.

 

Đậu Nghệ (Phòng KHCN&TT)

 

 Bản in  Lên đầu trang
Untitled Document
 Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
 THÔNG TƯ SỐ 28/2018/TT-BTC NGÀY 28/3/2018 QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN LẬP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG
 Thông tư 20/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/05/2012 của Chính phủ về khuyến công
 Thông tư 17/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 36/2013/TT-BCT về xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia
 Thông tư số 26/2014/TT-BCT Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
Untitled Document