Untitled Document
Thứ Hai - 16/9/2019
Untitled Document
Nghệ An: Nhân rộng mô hình sản xuất gạch không nung tự động
Máy nước nóng năng lượng mặt trời
Hội nghị tổng kết hợp phần SXSH trong công nghiệp 2005 – 2011
Lợi ích kép từ việc ứng dụng SXSH trong công nghiệp
Giải quyết ô nhiễm tại Công ty CP Mía đường Sông Lam
Thanh niên Tân Kỳ - Nghệ An khởi nghiệp trên mảnh đất quê hương
Tạo đà cho phát triển công nghiệp
Hội phụ nữ Thị xã Hoàng Mai bế giảng lớp đào tạo nghề chế biến hải sản cho hội viên phụ nữ Phường Quỳnh Dị năm 2019
Công ty TNHH Đức Phong: Sáng tạo sản phẩm mây tre đan thân thiện với môi trường.
Đoàn công tác tỉnh Gifu (Nhật Bản) thăm và làm việc tại Nghệ An - Nhật Bản hỗ trợ Nghệ An xây dựng thương hiệu chè xuất khẩu
Untitled Document
Tài liệu hướng dẫn SXSH trong ngành tinh bột sắn
Ngày cập nhật 31/12/2010


Tải tài liệu tại đây
 Bản in  Lên đầu trang
- Chính sách về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp (15/03/2013)
- Tiết kiệm năng lượng điện trong các khu vực hành chính sự nghiệp  (14/03/2013)
- Giải pháp chiếu sáng công cộng tiết kiệm và hiệu quả (27/12/2012)
- Tài liệu hướng dẫn lồng ghép SXSH và Sử dụng năng lượng hiệu quả (31/12/2010)
- Tài liệu hướng dẫn SXSH ngành luyện thép (31/12/2010)
- Tài liệu hướng dẫn SXSH ngành hoàn tất sản phẩm kim loại (31/12/2010)
- Tài liệu hướng dẫn SXSH trong ngành dệt nhuộm (31/12/2010)
- Tài liệu hướng dẫn SXSH trong ngành sản xuất bia (24/11/2010)
- Tài liệu hướng dẫn SXSH trong ngành sản xuất giấy và bột giấy (24/11/2010)
Untitled Document
 Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
 THÔNG TƯ SỐ 28/2018/TT-BTC NGÀY 28/3/2018 QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN LẬP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG
 Thông tư 20/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/05/2012 của Chính phủ về khuyến công
 Thông tư 17/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 36/2013/TT-BCT về xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia
 Thông tư số 26/2014/TT-BCT Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
Untitled Document