Untitled Document
Thứ Sáu - 24/5/2019
Untitled Document
Nghệ An: Nhân rộng mô hình sản xuất gạch không nung tự động
Máy nước nóng năng lượng mặt trời
Hội nghị tổng kết hợp phần SXSH trong công nghiệp 2005 – 2011
Lợi ích kép từ việc ứng dụng SXSH trong công nghiệp
Giải quyết ô nhiễm tại Công ty CP Mía đường Sông Lam
Hoạch định chiến lược đưa Nghi Lộc trở thành vùng trọng điểm phát triển kinh tế của Nghệ An
Phát triển Công nghiệp hỗ trợ Nghệ An lên tầm cao mới
Quá trình hình thành và phát triển Làng nghề nước mắm Hải Giang 1
Phát triển làng nghề chế biến thủy hải sản ở Cửa Lò
Cần được quan tâm hơn nữa trong bảo vệ môi trường làng nghề
Untitled Document
Chỉ số sản xuất công nghiệp Nghệ An tăng gần 10% trong tháng 2 năm 2019
Ngày cập nhật 25/02/2019
Tháng 2/2019, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng gần 10%. Trong đó: Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 11,35%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,23%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,44%; ngành công nghiệp khai khoáng giảm 8,38% so với cùng kỳ.          Tháng 2, các sản phẩm thuộc nhóm ngành công nghiệp chế biến chế tạo và sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước tăng do nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết: Bao bì đạt 3,6 nghìn bao, tăng 63%; thức ăn gia súc đạt 9.249 nghìn tấn, tăng 33,41%; xi măng ước đạt 337 nghìn tấn, tăng 32,16%; đường kính ước đạt 24.400 tấn, tăng 11,11%; sữa chế biến ước đạt 19.734 lít, tăng 7,33%; điện thương phẩm ước đạt 220 triệu Kwh, tăng 4,27%; điện sản xuất ước đạt 162 triệu Kwh, tăng 12,35%...

          Một số sản phẩm giảm do thời gian sản xuất ít hơn, thị trường tiêu thụ thấp, bị động về nguồn nguyên liệu đầu vào nên sản lượng sản xuất ra thấp so với tháng 2/2018: Sợi các loại ước đạt 936 tấn, giảm 26,36%; thiếc tinh luyện ước đạt 14,4 tấn, giảm 35,24%; bột đá ước đạt 40.297 nghìn tấn, giảm 11,02%; phân bón NPK ước đạt 2.669 nghìn tấn, giảm 5,66%; sản phẩm tôn, thép các loại ước đạt 59.904 nghìn tấn, giảm 8,41%...

          Tính chung 2 tháng đầu năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,19% so với 2 tháng năm 2018, trong đó: Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,74%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước, và điều hòa không khí tăng 8,75%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,76%; công nghiệp khai khoáng tăng 0,44%.

          Hoạt động thương mại nội địa tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng ước đạt 5.978 tỷ đồng, tăng 4,19% so với tháng 2/2018, trong đó tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 4.807 tỷ đồng, tăng 2,44% so với tháng 2/2018.

          Tháng 2/2019, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 91 triệu USD, tăng 30% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu hàng hóa ước đạt 66 triệu USD, tăng 50% so với cùng kỳ.

Đậu Nghệ (Phòng KHCN&TT)

 Bản in  Lên đầu trang
Untitled Document
 Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
 THÔNG TƯ SỐ 28/2018/TT-BTC NGÀY 28/3/2018 QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN LẬP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG
 Thông tư 20/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/05/2012 của Chính phủ về khuyến công
 Thông tư 17/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 36/2013/TT-BCT về xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia
 Thông tư số 26/2014/TT-BCT Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
Untitled Document