Untitled Document
Thứ Tư - 13/11/2019
Untitled Document
Nghệ An: Nhân rộng mô hình sản xuất gạch không nung tự động
Máy nước nóng năng lượng mặt trời
Hội nghị tổng kết hợp phần SXSH trong công nghiệp 2005 – 2011
Lợi ích kép từ việc ứng dụng SXSH trong công nghiệp
Giải quyết ô nhiễm tại Công ty CP Mía đường Sông Lam
Tập huấn phố biến kiến thức về sản xuất sạch hơn trong các lĩnh vực chế biến nông lâm - Thủy sản, sản xuất vật liệu xây dựng tại huyện Yên Thành.
Khó khăn việc xuất khẩu nhiều mặt hàng huyện Diễn Châu qua đường tiểu ngạch
Ngọt bùi bánh gai xứ Dừa
Nhà máy tinh bột sắn Hoa Sơn chú trọng đầu tư vùng nguyên liệu
Bền bỉ nghề trống Trung Hậu Diễn Châu
Untitled Document
Chính sách mới có hiệu lực tháng 3/2019
Ngày cập nhật 01/03/2019
Trong tháng 03/2019, có nhiều văn bản mới là các Nghị định, Thông tư, Quyết định chính thức có hiệu lực.


          Đơn giản hóa chế độ báo cáo trong cơ quan Nhà nước

          Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước, có hiệu lực từ ngày 12/3/2019. Nghị định này có nhiều quy định thể hiện sự đơn giản hóa trong chế độ báo cáo của các cơ quan hành chính Nhà nước, như:

          - Chế độ báo cáo chỉ được ban hành khi thật sự cần thiết để phục vụ mục tiêu quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan hành chính Nhà nước và người có thẩm quyền;

          - Chế độ báo cáo phải bảo đảm rõ ràng, khả thi và không trùng lắp với chế độ báo cáo khác; giảm tối đa yêu cầu về tần suất báo cáo nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí và nhân lực.

          - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chế độ báo cáo, chuyển dần từ báo cáo bằng văn bản giấy sang báo cáo điện tử.

          Quy trình trao đổi, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư

          Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/3/2019.
Thông tư quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư bao gồm: quản lý văn bản điện tử đến, quản lý văn bản điện tử đi, lập và nộp lưu hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan; chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử.

          Bổ sung gần 80 ngành nghề trung cấp, cao đẳng

          Thông tư số 06/2019/TT-BLĐTBXH ngày 28/01/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về bổ sung ngành, nghề đào tạo vào Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

          Các ngành, nghề bổ sung thuộc 14 lĩnh vực như: Sư phạm, pháp luật, nghệ thuật, báo chí, kinh tế…

          Cụ thể, trình độ cao đẳng có các ngành như: Sư phạm kỹ thuật xây dựng, nghệ thuật biểu diễn dân ca, tạp kỹ, tiếng Anh thương mại, tiếng Anh du lịch, tiếng Anh lễ tân nhà hàng - khách sạn, dịch vụ pháp lý doanh nghiệp…
Bậc trung cấp có các ngành như: Quản lý siêu thị, trợ lý tổ chức đấu giá tài sản, công nghệ gia công bao bì, nông nghiệp công nghệ cao…
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/03/2019.
    

          Thay thế toàn bộ biểu mẫu đăng ký kinh doanh

          Từ ngày 11/3/2019, toàn bộ biểu mẫu đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh sẽ được thay thế bởi biểu mẫu mới. Cụ thể như: mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH một thành viên, công ty cổ phần; các mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Các mẫu văn bản này được sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

          Nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ

          Nghị định 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ có hiệu lực thi hành từ ngày 20/03/2019, trong đó có nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ như miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; ưu đãi tín dụng;...

          Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP

          Theo Thông tư 03/2019/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương thì hàng hóa được coi là có xuất xứ nếu:

          Có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của một hay nhiều nước thành viên.

          Được sản xuất toàn bộ chỉ từ nguyên liệu có xuất xứ tại lãnh thổ của một hay nhiều nước thành viên.

          Được sản xuất toàn bộ từ nguyên liệu không có xuất xứ tại lãnh thổ của một hay nhiều nước thành viên với điều kiện hàng hóa đó đáp ứng tất cả các quy định tương ứng tại Phụ lục I của Thông tư này.

          Thông tư có hiệu lực từ ngày 08/3/2019./.

Đậu Nghệ (Phòng KHCN&TT)

 Bản in  Lên đầu trang
- Ngọt bùi bánh gai xứ Dừa  (09/10/2019)
- Hoàng Mai: Giữ vững thương hiệu nước mắm truyền thống trong cơn bão cạnh tranh  (07/10/2019)
- Khi nông dân không ngừng sáng tạo  (07/10/2019)
- Giò Quy Bưởi - Thị trấn Đô Lương  (07/10/2019)
- Sản phẩm truyền thống và đặc sản địa phương được chắp cánh khi Chương trình OCOP được triển khai  (03/10/2019)
- Tơ tằm Đô Lương xuất khẩu  (03/10/2019)
- Gặp gỡ CCB Phan Xuân Công điển hình làm kinh tế giỏi ở Quỳ Hợp  (03/10/2019)
- Ruốc Nghệ An xuất khẩu  (30/09/2019)
- Công nghiệp 4.0 - Xu hướng thế giới và chính sách phát triển ở Việt Nam  (30/09/2019)
- Xã Nghi Trung - Huyện Nghi Lộc: Đa dạng loại hình phát triển kinh tế  (25/09/2019)
Untitled Document
 Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
 THÔNG TƯ SỐ 28/2018/TT-BTC NGÀY 28/3/2018 QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN LẬP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG
 Thông tư 20/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/05/2012 của Chính phủ về khuyến công
 Thông tư 17/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 36/2013/TT-BCT về xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia
 Thông tư số 26/2014/TT-BCT Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
Untitled Document