Untitled Document
Thứ Hai - 9/12/2019
Untitled Document
Nghệ An: Nhân rộng mô hình sản xuất gạch không nung tự động
Máy nước nóng năng lượng mặt trời
Hội nghị tổng kết hợp phần SXSH trong công nghiệp 2005 – 2011
Lợi ích kép từ việc ứng dụng SXSH trong công nghiệp
Giải quyết ô nhiễm tại Công ty CP Mía đường Sông Lam
Tập huấn phố biến kiến thức về sản xuất sạch hơn trong các lĩnh vực chế biến nông lâm - Thủy sản, sản xuất vật liệu xây dựng tại huyện Yên Thành.
Khó khăn việc xuất khẩu nhiều mặt hàng huyện Diễn Châu qua đường tiểu ngạch
Ngọt bùi bánh gai xứ Dừa
Nhà máy tinh bột sắn Hoa Sơn chú trọng đầu tư vùng nguyên liệu
Bền bỉ nghề trống Trung Hậu Diễn Châu
Untitled Document
Xây dựng thương hiệu cho làng nghề Nghệ An
Ngày cập nhật 28/03/2019
Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” gắn với tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp đang được Bộ Nông nghiệp và PTNT triển khai trên phạm vi toàn quốc. Hiện, Nghệ An đang nỗ lực triển khai chương trình này với việc phát huy lợi thế của mỗi vùng, miền, phát triển bền vững các sản phẩm đặc trưng. Nghệ An có nhiều sản phẩm đặc trưng, vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh để xây dựng mỗi xã một sản phẩm.          Thổ cẩm là mặt hàng mang tính đặc trưng của đồng bào vùng cao, góp phần đắc lực trong lĩnh vực phát triển du lịch cộng đồng. Hiện nay, các địa phương vùng miền núi trong tỉnh đã thành lập được làng nghề, làng có nghề dệt thổ cẩm, tạo việc làm cho bà con, thu hút khách du lịch đến với làng nghề. Ở huyện Quỳ Châu, Con Cuông, Kỳ Sơn, thổ cẩm đã có mặt ở Hà Nội, Lào… để bán cho người nước ngoài hoặc làm theo đơn đặt hàng, có sự hỗ trợ của các hợp tác xã, các tổ chức kinh tế…

          Mặc dù đã có nhiều đổi mới về mẫu mã, nhưng khâu tiêu thụ sản phẩm vẫn gặp không ít khó khăn. Phần lớn các làng nghề làm ra sản phẩm chỉ cung ứng cho người dân trong vùng, chưa có nhiều kênh tiêu thụ vững chắc.

          Các sản phẩm khác như tinh bột nghệ, thảo dược, mật ong, cam… mặc dù nhiều cơ sở đã đầu tư sản xuất theo quy trình an toàn. Tuy nhiên có thể thấy nơi nào đầu tư cao vào cả chất lượng lẫn khâu quảng bá thì nơi đó thành công, nơi nào chỉ sản xuất mà chưa quan tâm đến đầu ra thì sản phẩm vẫn “sớm nở tối tàn”, hiện cả tỉnh có 182 sản phẩm nông nghiệp lợi thế, thuộc 6 nhóm sản phẩm: thực phẩm, đồ uống, thảo dược, vải và may mặc, lưu niệm, nội thất, trang trí và nhóm dịch vụ du lịch nông thôn. Tuy nhiên, đến nay mới có 49 sản phẩm có đăng ký, công bố tiêu chuẩn chất lượng. Vì vậy, việc phát triển sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh còn bộc lộ nhiều điểm yếu cơ bản, đó là: Hiểu biết về sản phẩm, năng lực nghiên cứu và phát triển còn yếu. Kiến thức, kỹ năng về thị trường của cộng đồng và đội ngũ cán bộ còn hạn chế. Các sản phẩm truyền thống còn thô sơ, chưa hấp dẫn, chưa có tiêu chuẩn chất lượng rõ ràng. Năng lực xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm của địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã còn yếu. Tập quán sản xuất lạc hậu, phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên. Tâm lý ngại thay đổi, bằng lòng với quy mô, năng lực hiện tại…

          Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, những năm qua, dù đã thay đổi cơ bản hệ thống hạ tầng vùng nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân ở các xã, nhất là các xã đã về đích nông thôn mới,  tuy nhiên, phát triển kinh tế nông thôn của tỉnh chuyển biến đồng đều và còn nhiều khó khăn, tồn tại. Sản phẩm sản xuất ra chủ yếu xuất bán dưới dạng thô nên giá trị gia tăng thấp dẫn đến thu nhập của người dân nông thôn rất thấp; số lượng doanh nghiệp ở nông thôn chưa nhiều; nhiều hợp tác xã hoạt động chưa hiệu quả, chưa thể hiện rõ vai trò cầu nối giữa người dân và doanh nghiệp; công tác xúc tiến thương mại chưa đủ mạnh nên chưa tạo được thương hiệu và đầu ra ổn định cho hàng hoá…

          Để giải quyết những khó khăn, tồn tại nêu trên thì việc triển khai thực hiện “Mỗi xã một sản phẩm” sẽ có ý nghĩa to lớn trong phát triển kinh tế, xã hội khu vực nông thôn nhằm khơi dậy sự tự lực, sáng tạo của cộng đồng, khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, phát triển các sản phẩm có chất lượng, nâng cao giá trị gia tăng, tăng khả năng cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu của thị trường; làm thay đổi tập quán sản xuất, tạo ra hướng đi mới trong sản xuất, kinh doanh các sản phẩm truyền thống, sản phẩm có lợi thế ở khu vực nông thôn; nâng cao thu nhập cho người dân. Đây chính là yếu tố cơ bản thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn của tỉnh một cách bền vững./.

                                                          Hoàng Yến (phòng HCTH)

 

 Bản in  Lên đầu trang
Untitled Document
 Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
 THÔNG TƯ SỐ 28/2018/TT-BTC NGÀY 28/3/2018 QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN LẬP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG
 Thông tư 20/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/05/2012 của Chính phủ về khuyến công
 Thông tư 17/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 36/2013/TT-BCT về xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia
 Thông tư số 26/2014/TT-BCT Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
Untitled Document