Tin mới nhất
Tin bài khác
10/07/2020 10:05:34 SA

Năm 2020 Nghệ An công nhận 24 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh.

Để tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2020 có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng và khuyến khích những cơ sở có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Từ năm 2012 đến nay cứ 2 năm một lần, tỉnh...

25/06/2020 8:26:49 SA

BÀI NGHIÊN CỨU - Bài 1: MỐI QUAN HỆ VÀ VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Trong điều kiện phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ và quá trình toàn cầu hoá kinh tế mở rộng hiện nay, các nền kinh tế quốc gia, khu vực đang có xu hướng hợp nhất và trở thành một bộ phận, một hệ thống quan trọng trong mạng lưới hợp tác phân công lao động toàn cầu. Mọi quốc gia muốn...

22/05/2020 9:22:05 SA

Nghệ An: Thúc đẩy tăng trưởng ngành công nghiệp

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất công nghiệp (CN) trong quá trình triển khai đầu tư cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh; góp phần tăng năng lực sản xuất cho ngành, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 89/KH-UBND .KT kiểm tra ngày 20/02/2020, chỉ đạo thúc đẩy tăng trưởng ngành công nghiệp năm 2020.

22/05/2020 9:19:07 SA

Nghệ An tạo nội lực thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Nghệ An là địa phương chịu điều kiện khí hậu khắc nghiệt, sản xuất nông nghiệp luôn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức. Gắn sản xuất với bao tiêu sản phẩm, thúc đẩy liên kết chặt chẽ trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp sạch đang là hướng đi trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.

Sản phẩm tiêu biểu