Untitled Document
- 15/12/2019
Untitled Document
Nghệ An: Nhân rộng mô hình sản xuất gạch không nung tự động
Máy nước nóng năng lượng mặt trời
Hội nghị tổng kết hợp phần SXSH trong công nghiệp 2005 – 2011
Lợi ích kép từ việc ứng dụng SXSH trong công nghiệp
Giải quyết ô nhiễm tại Công ty CP Mía đường Sông Lam
Sản phẩm làng nghề không thể thiếu trong mỗi gia đình
Đặc sản bánh gai Đông Sơn Đô Lương
Nghệ An: Xuất khẩu tăng 8,3% trong năm 2019
Hội nghị giới thiệu mô hình trình diễn kỹ thuật chế biển hải sản
Anh Khánh - Người đam mê nghề cơ khí
Untitled Document
Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn
Ngày cập nhật 24/09/2019
Thời gian qua hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã góp phần tích cực trong việc hỗ trợ, động viên, khuyến khích doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn đẩy mạnh đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh là động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn theo hướng Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa.          Thông qua hoạt động khuyến công đã tạo việc làm,tăng thu nhập nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội, khôi phục và phát triển một số ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống. Nhờ đó mà một số nghề từng bước ổn định, sản xuất và ngày càng phát triển như: dệt thổ cẩm, chổi đót, sản xuất chế biến nông lâm thủy sản, du nhập và phát triển một số ngành nghề như: mộc mỹ nghệ, thêu ren, sản xuất giấy, cơ khí, tinh dầu các loại, tinh bột nghệ ...

          Để có được kết quả trên. Sở Công Thương tỉnh Nghệ An đã quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn và đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp. Đồng thời chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tổ chức thực hiện các nội dung để tạo mọi điều kiện thuận lợi thúc đẩy các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư phát triển, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất ...

          Đặc biệt trong năm 2019 kinh phí khuyến công đã chú trọng ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn tập trung đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất với số tiền: 1.220.000 đồng, hỗ trợ các nghành nghề chế biến các sản phẩm từ nông, lâm , thủy sản. Cùng với đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trong công tác xây dựng, đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm, đào tạo lao động, xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường cho sản phẩm và cung cấp thông tin cho doanh nghiệp, qua đó giúp các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn tiếp cận được các quy định pháp luật về sản xuất kinh doanh, nguồn vốn khuyến công, chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh...

          Để công tác khuyến công ngày càng có sức lan tỏa là động lực trong việc hỗ trợ, động viên các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, phát triển sản phẩm mới, ngành nghề mới, tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Thời gian tới Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp, trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trong việc rà soát, đánh giá và đăng ký các đề án, hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển các sản phẩm chế biến sâu từ nguồn nguyên liệu nông - lâm - thủy sản, hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu để kết nối với thị trường tiêu thụ và người tiêu dùng trong, ngoài tỉnh./.

                                                                    Lê Hường - Phòng Khuyến công

 Bản in  Lên đầu trang
- Gạch không nung chật vật tìm đầu ra (09/03/2018)
Untitled Document
 Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
 THÔNG TƯ SỐ 28/2018/TT-BTC NGÀY 28/3/2018 QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN LẬP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG
 Thông tư 20/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/05/2012 của Chính phủ về khuyến công
 Thông tư 17/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 36/2013/TT-BCT về xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia
 Thông tư số 26/2014/TT-BCT Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
Untitled Document