Untitled Document
- 21/10/2018
Untitled Document
Nghệ An: Nhân rộng mô hình sản xuất gạch không nung tự động
Máy nước nóng năng lượng mặt trời
Hội nghị tổng kết hợp phần SXSH trong công nghiệp 2005 – 2011
Lợi ích kép từ việc ứng dụng SXSH trong công nghiệp
Giải quyết ô nhiễm tại Công ty CP Mía đường Sông Lam
Cơ hội và thách thức cho sản phẩm vật liệu xây dựng ngói màu không nung
Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Chị Nguyễn Thị Yến: kết duyên với nghề làm lẳng hoa
Thị xã Hoàng Mai: Tăng tốc, phát triển bền vững
Khai mạc Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội
Untitled Document
Nghệ An: Tái khởi động hỗ trợ áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn trong công nghiệp
Ngày cập nhật 14/09/2017
Sản xuất sạch hơn (SXSH) là tìm hiểu tận gốc của ô nhiễm. Kinh nghiệm thực tế đã chỉ ra rằng sản xuất sạch hơn (SXSH) không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn cả lợi ích về mặt môi trường. Các lợi ích bao gồm: Cải thiện hiệu suất sản xuất; Sử dụng nguyên liệu, nước, năng lượng có hiệu quả hơn; Tái sử dụng phần bán thành phẩm có giá trị; Giảm ô nhiễm giảm chi phí xử lý và thải bỏ các chất thải rắn, nước thải, khí thải; tạo nên hình ảnh về mình tốt hơn; cải thiện sức khoẻ nghề nghiệp và an toàn; giảm nguyên liệu và năng lượng sử dụng. Xu hướng phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, đang được nhiều nước phát triển và đang phát triển đặc biệt quan tâm. Trong bối cảnh đó, các giải pháp mới như công nghệ sạch, SXSH, công nghiệp thân thiện với môi trường, ngày càng được nhiều quốc gia, nhiều tập đoàn kinh tế chú trọng, lựa chọn như một xu hướng tất yếu cho các chiến lược phát triển ngắn hạn và dài hạn của mình.


 

                Riêng với các DN, việc đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển sản xuất gắn với giảm thiểu ô nhiễm môi trường còn mang lại hiệu quả cao và bền vững trong kinh doanh. Bởi SXSH sẽ giúp các DN nâng cao hiệu quả sản xuất, tái sử dụng phế phẩm và bán thành phẩm có giá trị, tạo hình ảnh tốt hơn cũng như cải thiện được sức khỏe cho người lao động. Khi triển khai thực hiện mô hình SXSH, người quản lý sẽ xác định được hàm lượng nguyên vật liệu đầu vào bị thất thoát, hiểu được tại sao gây ra lãng phí, tiếp cận một cách có hệ thống để giảm thiểu sự thất thoát và đề ra các kế hoạch hành động cụ thể, đồng thời quan trắc liên tục hiện trạng phát thải và tình trạng ô nhiễm môi trường.

Ở Nghệ An, Nghệ An giai đoạn trước năm 2012 (giai đoạn 2008 - 2012), được sự hỗ trợ Hợp phần sản xuất sạch hơn trong Công nghiệp (CPI) – Bộ Công Thương được triển khai dưới sự giúp đỡ của Vương quốc Đan Mạch tại 5 tỉnh mục tiêu, kết quả bước đầu đã làm thay đổi đáng kể nhận thức của các doanh nghiệp, đồng thời tạo sức lan toả rộng khắp đến nhiều doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp khác trong toàn quốc. Từ thay đổi nhận thức, các doanh nghiệp đã chủ động thay đổi phương thức quản lý, đổi mới công nghệ nhằm phát triển bền vững, tạo ra sản phẩm thân thiện môi trường. Có thể khẳng định rằng đến thời điểm này, hầu hết các dự án trình diễn tại Nghệ An cơ bản đã hoàn thành. Kết quả thực hiện của Hợp phần được các đoàn chuyên gia độc lập đánh giá rất cao.

Các dự án đã được CPI triển khai đều đạt hiệu quả cao trong công tác quản lý ô nhiễm, bảo vệ môi trường. Theo kết quả quan trắc mà các Doanh nghiệp báo cáo thì công tác quản lý ô nhiễm đã được nâng cao hơn một bước, SXSH đạt tỷ lệ khá cao như ngành sản xuất giấy giảm được lượng tiêu thụ nước từ 15% – 30%, điện từ 10% - 15%, nguyên liệu đầu vào khoảng 5%; Ngành thép giảm lượng tiêu thụ điện từ 5% - 10%, than từ 7% - 20% …Đối với các doanh nghiệp trình diễn đã hoàn thành giai đoạn 2 thì mức tiêu thụ than giảm trung bình từ 23,2%; tiêu thụ dầu FO giảm trung bình 87%; tiêu thụ điện giảm trung bình 9%; tiêu thụ nước giảm trung bình khoảng 23,6%; tiêu thụ củi giảm trung bình 55,1%...  SXSH không những đã thực sự mang lại hiệu quả về kinh tế cho doanh nghiệp, hiệu quả môi trường cho cộng đồng xã hội mà còn góp phần tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường đặc biệt là trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ như hiện nay.

Hiệu quả là vậy, song sau khi dự án hợp phần hỗ trợ kết thúc việc duy trì, áp dụng và phổ biến áp dụng các giải pháp về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp ở các doanh nghiệp sản xuất ở Nghệ An bị chửng lại. Do khó khăn về vốn, kỷ thuật...nên các doanh nghiệp chưa thể đầu tư các giải pháp có đầu lớn mà chủ yếu thực hiện các giải pháp quản lý nội vi nên kết quả thực tế chưa cao.

Để tiếp tục duy trì bước phát triển của sản xuất sạch hơn, ngày ngày 06 tháng 06 năm 2017, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch hành động số 317/KH-UBND về thực hiện chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020. Theo đó, mục tiêu tổng quát đến năm 2020 là SXSH được áp dụng rộng rãi tại các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ, cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người) đảm bảo phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế Quốc tế. Các mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2020, việc áp dụng SXSH trong công nghiệp của tỉnh Nghệ An đạt 90% cơ sở sản xuất công nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các nội dung cơ bản về SXSH trong công nghiệp và nhận thức được lợi ích của việc SXSH trong công nghiệp;  25% đến 50% cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng SXSH và những cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng SXSH sẽ tiết kiệm được từ 5% đến 13% mức tiêu thụ năng lượng, nguyên vật liệu trên đơn vị sản phẩm; 25% đến 50% cơ sở sản xuất công nghiệp có bộ phận chuyên trách về thực hiện áp dụng SXSH;  100 % cán bộ chuyên trách về SXSH ở các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh được đào tạo, tập huấn kiến thức về áp dụng SXSH trong công nghiệp. Các nội dung chính của kế hoạch gồm:

          Tiếp tục nâng cao nhận thức về SXSH trong công nghiệp: Tuyên truyền nâng cao nhận thức về SXSH thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: Đăng tin, mở các chuyên mục, diễn đàn về SXSH trên Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An và đài phát thanh các huyện, báo in, báo điện tử, tạp chí; xây dựng chương trình, phim tư liệu, phóng sự, tọa đàm về SXSH; Xây dựng và tổ chức các hình thức tôn vinh nhưng nỗ lực và kết quả của doanh nghiệp đạt được trong việc áp dụng SXSH:  Cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo giảng viên, tư vấn về SXSH nâng cao khả năng chuyên môn, năng lực tư vấn, quản lý và triển khai SXSH; tổ chức đào tạo nâng cao năng lực về SXSH cho cán bộ phụ trách SXSH tại các huyện, thành phố, thị xã; Thiết kế, in ấn và phát hành, phổ biến các tài liệu, tờ rơi, tranh cổ động các điển hình áp dụng SXSH; các sách hướng dẫn về kỹ thuật SXSH; Tổ chức hội thảo truyền thông về SXSH để giới thiệu và phổ biến về SXSH kết quả các mô hình trình diễn cho các đối tượng phù hợp nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về áp dụng SXSH giữa các doanh nghiệp.

          Hỗ trợ về kỹ thuật áp dụng SXSH tại các cơ sở sản xuất công nghiệp:  Hướng dẫn áp dụng SXSH cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, trong đó tập trung vào các ngành công nghiệp có tiềm năng áp dụng SXSH và những ngành nghề sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm cao; Mỗi năm hỗ trợ 01-02 dự án áp dụng SXSH trong công nghiệp từ ngân sách tỉnh; Mỗi năm đề nghị Bộ Công Thương xem xét, hỗ trợ 01-02 “mô hình” từ ngân sách Trung ương thực hiện Chiến lược SXSH trong công nghiệp; Mỗi năm hỗ trợ đánh giá nhanh SXSH tại 03 - 05 cơ sở sản xuất công nghiệp; Mỗi năm hỗ trợ đánh giá chi tiết, tư vấn áp dụng SXSH tại 01 - 03 cơ sở sản xuất công nghiệp.

          Xây dựng, phát triển mạng lưới thông tin, nâng cấp và cập nhật cơ sở dữ liệu Trang thông tin về SXSH trong công nghiệp: Xây dựng, phát triển mạng lưới thông tin cơ sở, chú trọng nâng cấp hoàn thiện website về SXSH trong cổng thông tin điện tử của ngành; thiết lập sự kết nối với trang http://www.sxsh.vn của Bộ Công Thương. Tạo được mạng kết nối mạng thông tin về SXSH từ Trung ương đến địa phương với doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Cập nhật số liệu, cung cấp các cơ sở dữ liệu về hỗ trợ thực hiện SXSH: Cơ sở dữ liệu về các điển hình áp dụng SXSH; cơ sở dữ liệu về công nghệ sạch, thân thiện với môi trường; cơ sở dữ liệu về định mức tiêu thụ nguyên nhiên vật liệu cho các ngành công nghiệp; cơ sở dữ liệu về chuyên gia tư vấn, giảng viên SXSH; Cơ sở dữ liệu về đơn vị/tổ chức tư vấn về SXSH; cơ sở dữ liệu về các tài liệu truyền thông, tài liệu hướng dẫn, tài liệu tập huấn về SXSH...

          Hoàn thiện mạng lưới các tổ chức hỗ trợ SXSH trong công nghiệp: Củng cố và nâng cao năng lực Tổ chuyên gia tư vấn hỗ trợ áp dụng SXSH của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An. Xây dựng mạng lưới hỗ trợ, thực hiện và giám sát áp dụng SXSH và bảo vệ môi trường tại các huyện, thành phố, thị xã; kết nối với các cán bộ quản lý về SXSH tại Ban Quản lý các KCN, CCN và các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn của tỉnh;

            Được biết kinh phí thực hiện kế hoạch hành động thực hiện chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020  bắt đầu hỗ trợ thực hiện từ năm 2017 và được trích từ  kinh phí từ ngân sách ngân sách tỉnh, nguồn sự nghiệp lhoa học công nghệ, nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường và kinh phí khuyến công hàng năm với tổng kinh phí giai đoạn 2017 - 2020 là gần 9 tỷ đồng./.

Xuân Vinh - TP. Khuyến công

 Bản in  Lên đầu trang
- Hội thảo thực hiện mạng lưới chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 (30/11/2012)
- Công ty Cổ phần dệt may Hoàng Thị Loan kết hợp Sản xuất sạch hơn vàTiết kiệm năng lượng (12/10/2012)
- Máy nước nóng năng lượng mặt trời (01/08/2012)
- Lợi ích về kiểm toán năng lượng (20/07/2012)
- Tiết kiệm tài nguyên và năng lượng là ưu tiên hàng đầu của phát triển (22/05/2012)
- Phát động chiến dịch Giờ Trái Đất 2012 (05/03/2012)
- Chia sẻ kinh nghiệm áp dụng sản xuất sạch hơn trên địa bàn Nghệ An (27/06/2011)
- Hội nghị bàn tròn quốc gia lần thứ 5 về sản xuất và tiêu thụ bền vững (31/05/2011)
- Hội thảo thường niên “Triển khai thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020” (21/03/2011)
- VN sắp có nhà máy điện quang năng? (11/11/2010)
Untitled Document
 Thông tư số 26/2014/TT-BCT Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
 Quyết định 73/2015/QĐ-UBND Quy định xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, làng nghề tỉnh Nghệ An
 Quyết định số 5264/QĐ-UBND.CNTM ngày 10/11/2015 Phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020
 Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Nghệ An
 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND về việc ban hành định mức kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Untitled Document