Untitled Document
Thứ Bảy - 20/10/2018
Untitled Document
Nghệ An: Nhân rộng mô hình sản xuất gạch không nung tự động
Máy nước nóng năng lượng mặt trời
Hội nghị tổng kết hợp phần SXSH trong công nghiệp 2005 – 2011
Lợi ích kép từ việc ứng dụng SXSH trong công nghiệp
Giải quyết ô nhiễm tại Công ty CP Mía đường Sông Lam
Cơ hội và thách thức cho sản phẩm vật liệu xây dựng ngói màu không nung
Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Chị Nguyễn Thị Yến: kết duyên với nghề làm lẳng hoa
Thị xã Hoàng Mai: Tăng tốc, phát triển bền vững
Khai mạc Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội
Untitled Document
Tài liệu hướng dẫn lồng ghép SXSH và Sử dụng năng lượng hiệu quả
Ngày cập nhật 31/12/2010


tải tài liệu tại đây
 Bản in  Lên đầu trang
- Chính sách về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp (15/03/2013)
- Tiết kiệm năng lượng điện trong các khu vực hành chính sự nghiệp  (14/03/2013)
- Giải pháp chiếu sáng công cộng tiết kiệm và hiệu quả (27/12/2012)
- Tài liệu hướng dẫn SXSH ngành luyện thép (31/12/2010)
- Tài liệu hướng dẫn SXSH ngành hoàn tất sản phẩm kim loại (31/12/2010)
- Tài liệu hướng dẫn SXSH trong ngành dệt nhuộm (31/12/2010)
- Tài liệu hướng dẫn SXSH trong ngành tinh bột sắn (31/12/2010)
- Tài liệu hướng dẫn SXSH trong ngành sản xuất bia (24/11/2010)
- Tài liệu hướng dẫn SXSH trong ngành sản xuất giấy và bột giấy (24/11/2010)
Untitled Document
 Thông tư số 26/2014/TT-BCT Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
 Quyết định 73/2015/QĐ-UBND Quy định xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, làng nghề tỉnh Nghệ An
 Quyết định số 5264/QĐ-UBND.CNTM ngày 10/11/2015 Phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020
 Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Nghệ An
 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND về việc ban hành định mức kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Untitled Document