Hội thảo công bố thông tin công nghiệp hỗ trợ Nghệ An năm 2019

Ngày 23/12/2019, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An - Sở Công Thương đã tổ chức Hội thảo xây dựng và công bố thông tin công nghiệp hỗ trợ năm 2019.

 

          Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) là ngành quan trọng của nền kinh tế, đóng vai trò như nguồn đầu vào cho hoạt động sản xuất và thúc đẩy lưu thông hàng hóa trong nước. Có thể nói, trong những năm gần đây, đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực này đã tạo được những bước phát triển mới đáng kể, từng bước đẩy mạnh được hoạt động sản xuất, tăng giá trị xuất khẩu, chuyển giao công nghệ, đa dạng hóa các nguồn cung cấp nguyên liệu cho sản xuất, tạo công ăn việc làm, tạo môi trường văn minh thương mại, đa dạng hóa sản phẩm thị trường…

          Trong điều kiện như vậy, các đề án xây dựng, khảo sát doanh nghiệp trong lĩnh vực CNHT được triển khai là rất cần thiết. Cụ thể, thông qua việc khảo sát doanh nghiệp để biết năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp CNHT nội địa như thế nào từ đó có chính sách sát thực thúc đẩy mạnh hơn nữa tỷ lệ cung ứng trong nội địa của các ngành sản xuất; gia tăng giá trị xuất khẩu...

Đại biểu doanh nghiệp thảo luận

 

Đại diện Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu tham luận tại Hội thảo

          Với chương trình Hội thảo đã kết nối doanh nghiệp CNHT năm 2019, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp FDI và các nhà sản xuất công nghiệp có chiến lược nội địa hóa, tạo nền tảng cho các chương trình đầu tư phát triển công nghiệp, việc hình thành mạng lưới các nhà sản xuất nhỏ và vừa trong nước là rất quan trọng. Hội thảo là cơ hội tìm hiểu, tương tác trực tiếp giữa cơ quan quản lý, các nhà sản xuất và nhà cung ứng, đồng thời cập nhật các thông tin chuyên ngành về sản xuất công nghiệp - CNHT./.

Đậu Nghệ (Phòng HCTH)

 

Phản hồi bài viết