Tin hoạt động khuyến công: Nghiệm thu cơ sở đề án khuyến công địa phương “Hỗ trợ kinh phí mua máy móc sản xuất, chế biến bột ngũ cốc, trà ngũ cốc”

Căn cứ Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 29/08/2014 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Nghệ An. Căn cứ Quyết định số 1421/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phân bổ kinh phí khuyến công năm 2020; Quyết định số 127/QĐ.SCT- QLCN ngày 03/6/2020 của Sở Công Thương về việc phê duyệt dự toán sử dụng kinh phí hỗ trợ khuyến công năm 2020 cho Công ty TNHH sản xuất và thương mại Long Liên (nay đổi tên thành Công ty Cổ phần

 

Ngày 03/9/2020 Sở Công Thương, Trung tâm khuyến công và TVPTCN, phòng Kinh tế hạ tầng huyện Yên Thành tổ chức nghiệm thu đề án Hỗ trợ kinh phí mua máy móc sản xuất, chế biến bột ngũ cốc, trà ngũ cốc. Tới dự buổi lễ nghiệm thu đề án có đồng chí Lê Đức Ánh – Phó Giám đốc Sở Công Thương, đồng chí Hoàng Văn Diện – Phó Giám đốc Trung tâm khuyến công &Tư vấn PTCN Nghệ An, đại diện phòng Quản lý Công nghiệp - Sở Công Thương, đồng chí Phan Thanh Cao - Trưởng phòng Kinh tế & hạ tầng huyện Yên Thành, Chủ tịch UBND xã Tân Thành và đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần dinh dưỡng LOLIFOOD. Phát biểu tại buổi nghiệm thu đồng chí Phạm Văn Long - Giám đốc Công ty Cổ phần dinh dưỡng LOLIFOOD trân trọng cảm ơn Sở Công Thương Nghệ An, Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp, UBND huyện Yên Thành, UBND xã Tân Thành đã quan tâm, tạo điều kiện cho Công ty được tiếp nhận hỗ trợ nguồn kinh phí khuyến công của tỉnh năm 2020 để đầu tư mua sắm mua máy móc sản xuất, chế biến bột ngũ cốc, trà ngũ cốc.

          Sản phẩm của Công ty hiện nay chủ yếu là các sản phẩm bột dinh dưỡng sản xuất từ hạt ngũ cốc, việc đầu tư hệ thống máy móc giúp cho quá trình chế biến sản phẩm dinh dưỡng an toàn thực phẩm và tiện lợi cung cấp tới người tiêu dùng, tiết kiệm thời gian. Công ty nhận liên kết bao tiêu nông sản giúp nông dân không lo đầu ra của sản phẩm, giá cả ổn định, đặc biệt là tăng năng suất và hiệu quả sản xuất kinh doanh./.

                                                                  Hoàng Yến (phòng Khuyến công)

Phản hồi bài viết