Tin hoạt động khuyến công: Nghiệm thu cơ sở đề án khuyến công địa phương “Hỗ trợ Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị sản xuất mặt hàng gỗ”

Căn cứ Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 29/08/2014 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Nghệ An. Căn cứ Quyết định số 1421/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phân bổ kinh phí khuyến công năm 2020; Quyết định số 245/QĐ.SCT- QLCN ngày 09/7/2020 của Sở Công Thương về việc phê duyệt dự toán sử dụng kinh phí hỗ trợ khuyến công năm 2020 cho Hộ Kinh doanh Phạm Xuân Quý. Sau 3 tháng triển khai thực hiện đề án ngày 03/9/2020 đượ

 

 

Ngày 03/9/2020 Sở Công Thương, Trung tâm khuyến công và TVPTCN Nghệ An tổ chức nghiệm thu đề án Hỗ trợ Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị sản xuất mặt hàng gỗ. Tới dự buổi lễ nghiệm thu đề án có đồng chí Lê Đức Ánh – Phó Giám đốc Sở Công Thương, đồng chí Hoàng Văn Diện – Phó Giám đốc Trung tâm khuyến công &Tư vấn PTCN Nghệ An, đại diện phòng Quản lý công nghiệp - Sở Công Thương, đại diện Phòng kinh tế & hạ tầng huyện Yên Thành, đại diện UBND xã Công Thành và chủ hộ kinh doanh Phạm Xuân Quý. Phát biểu tại buổi nghiệm thu đồng chí Phạm Xuân Quý – chủ hộ kinh doanh trân trọng cảm ơn Sở Công Thương Nghệ An, Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp, UBND huyện Yên Thành, UBND xã Công Thành đã quan tâm, tạo điều kiện cho hộ được tiếp nhận hỗ trợ nguồn kinh phí khuyến công của tỉnh năm 2020 để đầu tư mua sắm 01 máy đục CNC 8 đầu.

Tính ưu việt của máy đục CNC 8 đầu được sản xuất nhanh gọn và chất lượng sản phẩm đạt thẩm mỹ cao do công nghệ tiên tiến của máy mang lại, thân thiện môi trường. Đồng bộ máy móc thiết bị làm tăng giá trị của gỗ, xây dựng công nghiệp chế biến gỗ thành ngành sản xuất có công nghệ hiện đại, đồng bộ từ sản xuất, cung ứng nguyên liệu đến tiêu thụ sản phẩm, có khả năng cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm./.

                                                                 Hoàng Yến (phòng Khuyến công)

 

Phản hồi bài viết