Untitled Document
Thứ Ba - 19/3/2019
Untitled Document
Nghệ An: Nhân rộng mô hình sản xuất gạch không nung tự động
Máy nước nóng năng lượng mặt trời
Hội nghị tổng kết hợp phần SXSH trong công nghiệp 2005 – 2011
Lợi ích kép từ việc ứng dụng SXSH trong công nghiệp
Giải quyết ô nhiễm tại Công ty CP Mía đường Sông Lam
Anh Sơn: Hợp tác sản xuất trà Tencha theo công nghệ Nhật Bản
Chính sách mới có hiệu lực tháng 3/2019
Đặc sản chè xanh Thanh Chương đạt tiêu chuẩn Vietgap
Chỉ số sản xuất công nghiệp Nghệ An tăng gần 10% trong tháng 2 năm 2019
Tín hiệu vui của nghề cũ ở Con Cuông
Untitled Document
Lời giới thiệu | Cơ cấu tổ chức | Chức năng nhiệm vụ | Thủ tục hành chính

► SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC:

          

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁC PHÒNG BAN TRUNG TÂM:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ e-mail

BAN LÃNH ĐẠO

1

Nguyễn Xuân Thanh

Giám đốc

0961995878

thanhkcna@gmail.com

2

Hoàng Văn Diện

Phó Giám đốc

0913055681

dienkcna@gmail.com

PHÒNG HC-TH

1

Chế Thị Oanh

Trưởng phòng

0983830471

oanhkcna@gmail.com

2

Hà Thị Hoàng Yến

Văn thư

0982482747

yenkcna@gmail.com

3

Nguyễn Kỳ Thường

Lái xe

0912193404

thuongkcna@gmail.com

PHÒNG KHUYẾN CÔNG

1

Ngô Xuân Vinh

Trưởng phòng

0948000789

vinhxuankcna@gmail.com

2

Chế Thị Vinh

Phụ trách kế toán

0985830466

vinhchekcna@gmail.com

3

Lê Thị Hường

Chuyên viên

0983564255

huongkcna@gmail.com

4

Trần Thị Ngọc Hoa

Chuyên viên

0955097215

hoakcna@gmail.com

5

Đặng Thị Thùy Linh

Chuyên viên

0944987499

linhkcna@gmail.com

PHÒNG KHCN&TT

1

Mai Anh Tuấn

Trưởng phòng

0915111896

tuankcna@gmail.com

2

Đậu Thị Nghệ

Chuyên viên

0915064852

nghekcna@gmail.com

PHÒNG TƯ VẤN

1

Nguyễn Xuân Khoa

Chuyên viên

0982574464

khoakcna@gmail.com

Untitled Document
 Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
 THÔNG TƯ SỐ 28/2018/TT-BTC NGÀY 28/3/2018 QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN LẬP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG
 Thông tư 20/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/05/2012 của Chính phủ về khuyến công
 Thông tư 17/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 36/2013/TT-BCT về xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia
 Thông tư số 26/2014/TT-BCT Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
Untitled Document