Tài liệu hướng dẫn

08/09/2020 2:40:48 CH

Các khó khăn và hạn chế trong việc thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ

Thời gian qua, công nghiệp hỗ trợ (CNHT) đã được Đảng và nhà nước đặc biệt quan tâm và định hướng là một trong những ngành ưu tiên phát triển và được xác định là ngành công nghiệp phát triển bền vững vào năm 2025 (theo Nghị định 111/2015/NĐ-CP ngày 03//11/2015 về phát triển công nghiệp hỗ trợ). Tuy nhiên, ngành CNHT Việt Nam vẫn bộc lộ những...

25/06/2020 8:26:49 SA

BÀI NGHIÊN CỨU - Bài 1: MỐI QUAN HỆ VÀ VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Trong điều kiện phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ và quá trình toàn cầu hoá kinh tế mở rộng hiện nay, các nền kinh tế quốc gia, khu vực đang có xu hướng hợp nhất và trở thành một bộ phận, một hệ thống quan trọng trong mạng lưới hợp tác phân công lao động toàn cầu. Mọi quốc gia muốn...

25/12/2019 5:05:31 CH

Tiềm năng của ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, Việt Nam có tiềm năng rất lớn để phát triển những ngành công nghiệp phụ trợ, đặc biệt là các ngành có tiềm năng xuất khẩu cũng như có chỗ đứng khi mức sống của người dân tăng lên như hóa dầu, chế biến nông sản xuất khẩu, kinh tế biển, công nghệ thông tin, ôtô…

25/12/2019 4:50:59 CH

Tìm giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ

Những năm qua, dù đã đạt được một số bước tiến cả về chất và lượng, nhưng sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) nước ta vẫn còn hạn chế… Để ngành công nghiệp hỗ trợ đủ sức tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, cần tập trung triển khai nhiều giải pháp theo hướng sát thực tế hơn.