Tài liệu hướng dẫn

25/06/2020 8:26:49 SA

BÀI NGHIÊN CỨU - Bài 1: MỐI QUAN HỆ VÀ VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Trong điều kiện phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ và quá trình toàn cầu hoá kinh tế mở rộng hiện nay, các nền kinh tế quốc gia, khu vực đang có xu hướng hợp nhất và trở thành một bộ phận, một hệ thống quan trọng trong mạng lưới hợp tác phân công lao động toàn cầu. Mọi quốc gia muốn...

25/12/2019 5:05:31 CH

Tiềm năng của ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, Việt Nam có tiềm năng rất lớn để phát triển những ngành công nghiệp phụ trợ, đặc biệt là các ngành có tiềm năng xuất khẩu cũng như có chỗ đứng khi mức sống của người dân tăng lên như hóa dầu, chế biến nông sản xuất khẩu, kinh tế biển, công nghệ thông tin, ôtô…

25/12/2019 4:50:59 CH

Tìm giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ

Những năm qua, dù đã đạt được một số bước tiến cả về chất và lượng, nhưng sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) nước ta vẫn còn hạn chế… Để ngành công nghiệp hỗ trợ đủ sức tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, cần tập trung triển khai nhiều giải pháp theo hướng sát thực tế hơn.

19/12/2019 2:25:58 CH

Ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam

Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) là các ngành công nghiệp sản xuất nguyên vật liệu, phụ kiện, phụ tùng linh kiện, bán thành phẩm để cung cấp cho ngành công nghiệp sản xuất, chế biến, lắp ráp các sản phẩm hoàn chỉnh là tư liệu sản xuất hoặc sản phẩm tiêu dùng.