Bản tin Trung tâm

31/12/2019 10:31:09 SA

Phát triển cây chè đúng hướng

Chè là một trong những cây trồng chủ lực có giá trị kinh tế cao ở Nghệ An, tạo việc làm cho hàng vạn lao động nông thôn các huyện vùng trung du, miền núi; sản phẩm chè khô cũng là mặt hàng nông sản xuất khẩu tiềm năng. Tuy nhiên, nghề trồng chè đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, mà nan giải nhất vẫn...