Bản tin Trung tâm

28/07/2020 9:09:03 SA

Tin hoạt động khuyến công: Hội phụ nữ Thị xã Hoàng Mai khai giảng lớp đào tạo nghề chế biến hải sản cho hội viên phụ nữ xã Quỳnh Phương

Thực hiện chương trình hỗ trợ khuyến công địa phương năm 2020. Sáng nay ngày 21/7/2020, được sự thống nhất của UBND xã Quỳnh Phương, Ban Thường vụ Hội phụ nữ thị xã Hoàng Mai tổ chức khai giảng khai giảng lớp đào tạo nghề chế biến hải sản tại xã Quỳnh Phương.

28/07/2020 8:24:17 SA

Tin hoạt động khuyến công: Hội phụ nữ Đô Lương khai giảng lớp đào tạo nghề sản xuất mộc mỹ nghệ cho lao động nữ tại xã Tân Sơn

Thực hiện chương trình hỗ trợ khuyến công địa phương năm 2020. Sáng nay ngày 20/7/2020, được sự thống nhất của UBND xã Tân Sơn ,ban Thường vụ Hội phụ nữ huyện Đô Lương tổ chức khai giảng lớp đào tạo nghề sản xuất mộc mỹ nghệ cho lao động nữ tại xã Tân Sơn, huyện Đô Lương.

22/05/2020 9:22:05 SA

Nghệ An: Thúc đẩy tăng trưởng ngành công nghiệp

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất công nghiệp (CN) trong quá trình triển khai đầu tư cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh; góp phần tăng năng lực sản xuất cho ngành, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 89/KH-UBND .KT kiểm tra ngày 20/02/2020, chỉ đạo thúc đẩy tăng trưởng ngành công nghiệp năm 2020.

22/05/2020 9:19:07 SA

Nghệ An tạo nội lực thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Nghệ An là địa phương chịu điều kiện khí hậu khắc nghiệt, sản xuất nông nghiệp luôn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức. Gắn sản xuất với bao tiêu sản phẩm, thúc đẩy liên kết chặt chẽ trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp sạch đang là hướng đi trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.