Tin tức Khuyến công

10/07/2020 10:05:34 SA

Năm 2020 Nghệ An công nhận 24 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh.

Để tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2020 có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng và khuyến khích những cơ sở có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Từ năm 2012 đến nay cứ 2 năm một lần, tỉnh...

20/05/2020 3:18:10 CH

Nâng cao ý thức xây dựng thương hiệu

Thương hiệu là một trong những yếu tố đảm bảo sự phát triển bền vững của các cơ sở, doanh nghiệp. Do vậy, bên cạnh sự hỗ trợ của các cấp, ngành, bản thân các cơ sở, doanh nghiệp cũng cần nâng cao ý thức xây dựng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm, đảm bảo uy tín và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

02/01/2020 2:20:05 CH

Tăng cường hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm

Thương hiệu là một trong những yếu tố đảm bảo sự phát triển bền vững của các cơ sở, doanh nghiệp. Do vậy, bên cạnh sự hỗ trợ của các cấp, ngành, bản thân các cơ sở, doanh nghiệp cũng cần nâng cao ý thức xây dựng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm, đảm bảo uy tín và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.