Tin tức Khuyến công

17/09/2020 9:31:36 SA

Nghệ An: Tập trung đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Qua 5 năm thực hiện Đề án đào tạo nghề cho người lao động gắn với giải quyết việc làm và phát triển tiểu thủ công nghiệp - làng nghề tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020, những kết quả đạt được đã góp phần nâng cao chất lượng lao động nông thôn, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn;...

17/09/2020 9:25:20 SA

Nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Hiện nay, Nghệ An nói riêng cũng như các địa phương trên cả nước nói chung đang đứng trước những thách thức lớn khi nền kinh tế đã và đang tiếp tục trải qua những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra. Trong bối cảnh khó khăn chung đó, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” càng trở nên quan trọng, có...

04/09/2020 9:31:42 SA

Tin hoạt động khuyến công: Nghiệm thu cơ sở đề án khuyến công địa phương “Hỗ trợ Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị sản xuất mặt hàng gỗ”

Căn cứ Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 29/08/2014 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Nghệ An. Căn cứ Quyết định số 1421/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phân bổ kinh phí khuyến công năm 2020; Quyết định số 245/QĐ.SCT- QLCN ngày 09/7/2020 của Sở Công Thương về việc phê duyệt...