Tin tức Khuyến công

31/07/2019 8:59:28 SA

Phát triển làng nghề gắn với từng địa phương

Nghệ An là tỉnh có bề dày văn hóa và lịch sử với nhiều loại hình văn hóa dân gian độc đáo, đa dạng. Trong đó, các làng nghề truyền thống - nơi diễn ra cuộc sống lao động, sinh hoạt thường ngày của người dân đã tạo nên bản sắc văn hóa đặc trưng của mỗi làng quê. Phát triển các làng nghề truyền thống trong cuộc...