Tư vấn - Đào tạo

25/12/2019 2:27:08 CH

Gừng Kỳ Sơn được cấp bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Ngày 15/11/2019, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 5587/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký Chỉ dẫn địa lý số 00077 cho sản phẩm gừng Kỳ Sơn. Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An là tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý này.

31/07/2019 9:36:08 SA

Đào tạo nâng cao năng lực quản lý sản xuất cho các cơ sở CNNT sản xuất hàng may mặc

Vấn đề năng suất và chất lượng hàng dệt may Việt Nam luôn là một vấn đề lớn cần quan tâm song song với vấn đề về xuất xứ nguyên phụ liệu bởi vì so với nhiều quốc gia dệt may hàng đầu trên thế giới thì nước ta còn kém xa. Khi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP có hiệu lực vào năm 2018...