Tin mới nhất
Tin bài khác
14/01/2022 2:11:17 CH

Tin hoạt động khuyến công địa phương

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An tổ chức nghiệm thu đề án “Hỗ trợ máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ bằng nguyên liệu nứa mét tại Công ty TNHH Trà Lân BAMBOO và Công ty TNHHSX&KD thực phẩm Lương Sơn đề án" Hỗ trợ máy móc thiết bị dây chuyền vào sản xuất...

Sản phẩm tiêu biểu