Tổ chức lớp huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 2021

         Để tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Khuyến công và TVPTCN Nghệ An phối hợp với các đơn vị có chức năng tổ chức khóa đào tạo sơ cấp nghề nổ mìn và tổ chức huấn luyện, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn VLNCN cho các đối tượng tại Điều 5 Nghị định số 71/2018/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

       1. Đối tượng huấn luyện: Quy định tại Điều 5, Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ, gồm: Cán bộ quản lý người lao động trực tiếp sản xuất vật liệu nổ công nghiệp; người được giao quản lý kho vật liệu nổ công nghiệp; chỉ huy nổ mìn; thợ mìn; người phục vụ, người áp tải, người điều khiển phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp; người làm công tác phân tích, thử nghiệm vật liệu nổ công nghiệp; ứng phó sự cố trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp.

     2. Nội dung huấn luyện: Thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.

3. Thời gian: Dự kiến tháng 6/2021.

4. Kinh phí: Do các đơn vị cử cán bộ theo học chi trả các khoản theo quy định của nhà nước (Kế hoạch tổ chức, thời gian, địa điểm tổ chức và định mức phí tham gia lớp học sẽ có thông báo sau).

         Đề nghị đơn vị có nhu cầu đăng ký danh sách cán bộ tham gia (theo mẫu kèm theo) gửi về Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An, số 70, đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An trước ngày 31/3/2021 để tổng hợp. Để biết thêm thông tin, hỗ trợ, tư vấn đề nghị đơn vị liên hệ về Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An, điện thoại: 0383 595 594 hoặc số điện thoại di động: 0936.933.681, email: hungkcna@gmail.com (Ông Phùng Mạnh Hùng, Phụ trách lớp học)./.

File đính kèm: 

images/FCKImage/file/C%C3%B4ng%20v%C4%83n%20Trung%20t%C3%A2m%20VLNCN%202021%20ng%C3%A0y%2015_3_21.doc

Phản hồi bài viết