Hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm nông sản trong bối cảnh dịch bệnh covid-19.

          Tình hình covid diễn biến phức tạp ở khắp các tỉnh thành đã ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế và đời sống của dân Việt Nam. Bắc Giang hiện nay đang là tâm dịch, số lượng người mắc covid tại đây dự tính sẽ còn tăng lên nhiều trong vài ngày tới. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiêu thụ nông sản tại tỉnh này.Trước tình hình đầu ra của nông sản Bắc Giang gặp khó, làm thế nào để tiêu thụ hết vải cho bà con là một thách thức lớn.

          Lục Ngạn là vùng trồng vải thiều lớn nhất tỉnh Bắc Giang, với khoảng 150 nghìn hecta. Lãnh đạo huyện cho biết năm nay vải thiều được mùa, sản lượng lẫn chất lượng tốt hơn mọi năm, dự kiến thu hoạch 140.000 tấn. Tổng sản lượng vải thiều toàn tỉnh năm nay đạt trên 180.000 tấn. Tính đến 6/6, sản lượng tiêu thụ đạt gần 50.000 tấn.

        Để góp sức chung tay giúp bà con Bắc Giang ,UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn số 3622/UBND-KT ngày 07 tháng 6 năm 2021 về việc triển khai chương trình hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm nông sản trong bối cảnh dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp, giao Cục quản lý thị trường tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kịp thời triển khai thực hiện. Cục Quản lý thị trường Nghệ An đã phối hợp với Bưu điện tỉnh Nghệ An triển khai hỗ trợ bà con tiêu thụ dự kiến 100 tấn vải thiều, với giá bán là từ 25.000 - 30.000 đồng/kg. Vải được bày bán tại nhiều địa điểm trên thành phố Vinh để tiện cho người dân mua ủng hộ.

                                                                   Phan Hạnh- Phòng Khuyến công

Phản hồi bài viết