17 thay đổi lớn tại Bộ luật Lao động 2019 ảnh hưởng đến người lao động

Kể từ ngày 01/01/2021, Bộ luật Lao động 2019 có hiệu thi hành. Theo đó, có 17 thay đổi lớn tại Bộ Luật lao động 2019 so với Bộ luật Lao động 2012. Chi tiết bạn có thể tham khảo tại bài viết tại đây.

 

Sau đây, chúng ta cùng tìm hiểu 17 thay đổi đó thông qua một số hình ảnh sau:

 

 

Đậu Nghệ (Phòng HCTH)

Phản hồi bài viết