KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG - GIẢI PHÁP SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

          Năng lượng hiện đang là vấn đề quan tâm của toàn nhân loại, năng lượng hóa thạch đang được sử dụng nhiều, ngày càng cạn kiệt dần, trong khi đó năng lượng tái tạo vẫn chưa được ứng dụng rộng rãi. Vì vậy cần sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm và hiệu quả. Đó là lý do tại sao chúng ta cần kiểm toán năng lượng. Kiểm toán năng lượng là hoạt động nhằm đánh giá thực trạng hệ thống năng lượng, xác định mức tiêu thụ năng lượng hiện tại của doanh nghiệp, trong quá trình kiểm toán năng lượng sẽ tìm thấy những cơ hội tiết kiệm năng lượng, từ đó giúp cho doanh nghiệp nhận biết được những cơ hội đầu tư nhằm sử dụng tối ưu hoá năng lượng giúp giảm chi phí giá thành đầu vào cho sản phẩm từ đó tăng tính cạnh tranh sản phẩm của doanh nghiệp.

          Kiểm toán năng lượng mang lại cho doanh nghiệp rất nhiều lợi ích:

          - Bước đầu triển khai dự án tiết kiệm năng lượng, với điều kiện quá trình thực hiện một cách nghiêm túc và khoa học.

          - Là tiền đề giúp các cơ sở và doanh nghiệp thực hiện hoạt động tiết kiệm năng lượng.

          - Đảm bảo một hệ thống quản lý năng lượng bền vững trong doanh nghiệp.

          - Tuân thủ các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

          - Tiết kiệm chi phí năng lượng, tiết kiệm giá thành sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh.

          - Giảm bớt sự ô nhiểm, phát thải, đảm bảo chất lượng cuộc sống.

          - Đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.


          Nội dung kiểm toán năng lượng bao gồm các công việc chính sau:

          - Khảo sát, đo lường, thu thập số liệu về tình hình sử dụng năng lượng của cơ sở.

          - Phân tích, tính toán và đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng.

          - Đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng.

          - Để xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

          - Phân tích hiệu quả đầu tư cho các giải pháp tiết kiệm năng lượng đề xuất.


Hình minh họa

          Kiểm toán năng lượng giúp các doanh nghiệp có được những giải pháp tối ưu trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Ngô Tuấn Anh - Phòng CNHT

Phản hồi bài viết