Đồng hành cùng doanh nghiệp trong chương trình chuyển đổi số

              Theo tinh thần của Quyết định số 749QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, chúng ta phấn đấu để Việt Nam trở thành quốc gia số, trong đó chuyển đổi số cho doanh nghiệp có vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, cả nước hiện mới chỉ có 15% doanh nghiệp đang có kế hoạch chuyển đổi số, còn hơn 70% DN, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn gặp nhiều rào cản trong chuyển đổi số và phản ứng thụ động với thay đổi của thị trường.

           Nguyên do, doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa có tư duy và nhận thức đầy đủ về chuyển đổi số, thiếu cam kết và kiên trì từ lãnh đạo, thiếu thông tin về công nghệ số, hạn chế về nguồn nhân lực và tài chính. “Cục XTTM đang từng bước triển khai các hoạt động huấn luyện, đào tạo, tư vấn, hỗ trợ xây dựng kế hoạch, các sự kiện thiết thực ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số hỗ trợ cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong thời kỳ Covid-19 và trong thời gian tới”, ông Hoàng Minh Chiến nhấn mạnh.

 

Thực hiện chuyển đồi số tại Công ty Xi măng Sông Lam

           Trên thế giới việc chuyển đổi số đang diễn ra khá rầm rộ, tuy nhiên tại Việt Nam, tốc độ còn khiêm tốn. Theo kết quả khảo sát của Phòng Công nghiệp thương mại Việt Nam năm 2020, có 50,9% doanh nghiệp đã ứng dụng các công nghệ số trước khi dịch Covid-19 xảy ra; 25,7% doanh nghiệp bắt đầu ứng dụng công nghệ số từ khi bắt đầu có dịch và có ý định tiếp tục sử dụng công nghệ này; 3,1% doanh nghiệp bắt đầu ứng dụng công nghệ số từ khi có dịch nhưng sẽ quay lại cấu trúc cũ sau khi hết dịch; 17,3% doanh nghiệp chưa ứng dụng công nghệ số nhưng quan tâm tới công nghệ số kể từ khi có dịch và 3,1% doanh nghiệp chưa áp dụng công nghệ số và cũng không kế hoạch áp dụng trong tương lai.

          Dịch Covid-19 là động lực thúc ép doanh nghiệp và người dân thay đổi thói quen, ứng dụng nhiều hơn công nghệ trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Với những doanh nghiệp không bắt nhịp được chuyển đổi số, rất nhanh sẽ bị ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh, về lâu dài dễ bị đào thải khỏi thị trường.

           Cục XTTM đang hoàn thiện hệ sinh thái VECOBIZ. Đây là nền tảng tích hợp các hoạt động về xúc tiến thương mại để phục vụ doanh nghiệp, như: Hội chợ triển lãm, khuyễn mãi, kết nối giao thương… Thời gian tới, doanh nghiệp có thể sử dụng nền tảng này tìm kiếm khách hàng, trao đổi thông tin. VECOBIZ còn cung cấp các yếu tố liên quan đến môi trường kinh doanh như các hiệp định thương mại tự do, hàng rào phi thuế quan, tiêu chuẩn vào các thị trường xuất khẩu…

Đậu Nghệ (Phòng HCTH)

Phản hồi bài viết