Nghệ An: Đảm bảo an toàn hành lang lưới điện

       Hiện nay Công ty Điện lực Nghệ An quản lý vận hành 783,042 km đường dây 110kV, 4.075,05 km đường dây 35kV, 999,24 km đường dây 22kV, 972,481 km đường dây 10kV, cùng với trên 16.779 km đường dây hạ thế. Truyền tải điện Nghệ An quản lý vận hành 313km đường dây 500kV, 534,9km đường dây 220kV. Trong đó phần lớn đường dây trung, cao thế đi qua địa bàn rừng núi, địa hình chia cắt, trình độ dân trí thấp nên rất khó khăn trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cho người dân, quản lý vận hành lưới điện cũng như xử lý khi có sự cố xảy ra.

Bởi vậy, từ nhiều năm nay, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, tăng thời lượng phát sóng đưa tin để các tổ chức, cá nhân, người dân hiểu rõ và thực hiện theo quy định; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn quản lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp theo thẩm quyền; triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh, an toàn các công trình điện, tổ chức điều tra, xử lý đối với các trường hợp gây mất an toàn hành lang lưới điện cao áp và các hành vi vi phạm pháp luật khác theo đúng quy định.

Với chức năng là cơ quan quản lý về lĩnh vực năng lượng, Sở Công Thương đã nhiều lần tổ chức kiểm tra thực tế để tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục các tồn tại. Qua kiểm tra, phát hiện nhiều hộ dân chuyển đổi sản xuất từ trồng cây nông nghiệp sang trồng cây lâu năm trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện, vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Việc phát quang, giải tỏa bảo vệ hành lang lưới điện gặp rất nhiều khó khăn chủ yếu do các hộ dân có cây trồng vi phạm hành lang an toàn lưới điện không phối hợp, nhận thức kém về việc bảo vệ công trình lưới điện và yêu cầu đền bù với đơn giá quá cao.

Một số tuyến đường dây đi qua vùng đông dân cư, liên quan đến đất đai của người dân nên trong quản lý vận hành gặp nhiều khó khăn, trong đó Chính sách đền bù hỗ trợ khi xây dựng đường dây, trạm biến áp còn những bất cập. Tình trạng lắp đặt bảng hiệu quảng cáo, xây dựng, cải tạo nhà ở, thi công công trình, chặt tỉa cây, trồng cây nêu gần đường dây điện; trẻ em thả diều; điều khiển phương tiện giao thông, công trình vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện có chiều hướng gia tăng. Với tốc độ đô thị hóa tại nhiều địa phương rất nhanh như hiện nay, việc vi phạm khoảng cách pha - đất do san lấp mặt bằng, xây nhà, làm đường… là rất phức tạp, trong khi đó chính quyền địa phương một số địa bàn chưa sâu sát trong việc kiểm tra, cấp phép xây dựng.

Điện lực Nghệ An thực hiện công tác cắt cây, tỉa cành

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công Thương, Công ty Điện lực Nghệ An, Truyền tải điện Nghệ An thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể tuyên truyền sâu rộng các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đảm bảo an toàn hành lang lưới điện đến mọi tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức trực quan như: tuyên truyền bằng loa máy, phát tờ rơi, nói chuyện chuyên đề, ký cam kết không trồng cây, xây nhà trong phạm vi hành lang an toàn lưới điện, đã được hầu hết người dân chấp hành nghiêm túc.

Công ty Điện lực Nghệ An, Truyền tải điện Nghệ An đã phối hợp tốt với chính quyền địa phương phát động phong trào phát quang hành lang lưới điện, gắn với công tác tuyên truyền các thông tư, nghị định của Chính phủ về bảo vệ hành lang lưới điện để người dân biết và hỗ trợ trong việc giải phóng hành lang, không để người dân tiếp tục tái trồng cây vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Đồng thời, phối hợp với sở Công Thương, công an, kiểm lâm, và các địa phương liên quan xử lý kịp thời, dứt điểm những trường hợp vi phạm an toàn hành lang lưới điện. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án lắp đặt các thiết bị đóng cắt tự động, thiết bị cảnh báo sự cố và phân lập sự cố khi xẩy ra thiên tai, bão lũ.

Sở Công Thương chủ trì phối hợp với địa phương và các ngành liên quan, ngành điện xử lý các vụ vi phạm; Tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo các ngành liên quan tăng cường công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn (Công văn số 1328/SCT ngày 15/7/2021); Trên cơ sở đó ngày 28/7/2021, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản số 5279/UBND- CN chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương, Công ty Điện lực Nghệ An, Truyền tải điện Nghệ An thực hiện các nhiệm vụ để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh và sự phối hợp giúp đỡ của các ban, ngành, các cấp chính quyền địa phương, đặc biệt là sự là sự phối hợp chặt chẽ của Sở Công Thương, nhờ đó mà lưới điện phân phối và truyền tải đã ngày càng đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của địa phương trên địa bàn tỉnh.

Đến nay trên địa bàn các huyện vùng cao như Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp việc mất điện thường xuyên; cung cấp điện thiếu ổn định do sự cố đường dây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của người dân đã giảm rõ rệt.

Theo tổng hợp, hiện có 62 điểm công trình, nhà ở vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp cần phải xử lý; dự kiến trong năm 2021 sẽ xử lý được 48/62 điểm vi phạm qua việc cải tạo lưới điện.

Công nhân Điện lực Nghệ An sửa chữa bảo dưỡng đường dây

  

Làm đường giao thông trong hành lang đường dây tại xã Yên Sơn, Đô Lương  

 

Kiểm tra an toàn hành lang lưới điện tại xã Nam Hưng huyện Nam Đàn

         Ông Trần Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Với chức năng là cơ quan quản lý về lĩnh vực năng lượng, Sở Công Thương đã nhiều lần tổ chức kiểm tra thực tế để tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục các tồn tại. Qua kiểm tra, phát hiện nhiều hộ dân chuyển đổi sản xuất từ trồng cây nông nghiệp sang trồng cây lâu năm trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện, vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Theo Điều 12, Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 05/12/2017 của Bộ TNMT thì trường hợp chuyển mục đích từ đất trồng cây hàng năm sang đất trồng cây lâu năm thuộc trường hợp không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tuy nhiên phải đăng ký biến động, đây là nguyên nhân chính còn tồn tại trong công tác bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp. Việc phát quang, giải tỏa bảo vệ hành lang lưới điện gặp rất nhiều khó khăn chủ yếu do các hộ dân có cây trồng vi phạm hành lang an toàn lưới điện không phối hợp...

         Để đảm bảo hành lang an toàn lưới điện, đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã vào cuộc cùng với ngành điện trong việc ngăn chặn, xử lý và giải tỏa các điểm vi phạm hàng lang an toàn lưới điện, xử lý chặt tỉa giải phóng cây trồng trong và ngoài hành lang có nguy cơ đổ, va quẹt gây sự cố lưới điện. Tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp đến người dân. Phối hợp với ngành điện trong việc lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt hành chính do vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp.

          Chính quyền địa phương khi giao đất, giao rừng cho các hộ dân tại những nơi có đường dây điện đi qua, cần phải có cơ chế quy định rõ ràng trong việc được trồng các cây trong hành lang lưới điện và các cây ngoài hành lang gần đường dây điện, để người dân không được trồng cây lấy gỗ, cây phát triển nhanh trong và ngoài hành lang gây sự cố lưới điện. Ngoài ra, chính quyền các cấp khi cấp đất và cấp phép xây dựng công trình phải quan tâm đến hành lang an toàn lưới điện theo nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ…

Đậu Nghệ (Phòng HCTH)

Phản hồi bài viết