Tin hoạt động khuyến công địa phương

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An tổ chức nghiệm thu đề án “Hỗ trợ máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ bằng nguyên liệu nứa mét tại Công ty TNHH Trà Lân BAMBOO và Công ty TNHHSX&KD thực phẩm Lương Sơn đề án" Hỗ trợ máy móc thiết bị dây chuyền vào sản xuất Bánh Đa.

 

Thực hiện chương trình Khuyến công tỉnh Nghệ An tại Quyết định số 4669/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thu hồi hỗ trợ kinh phí Khuyến công (đợt 1) và phân bổ (đợt 2) nguồn kinh phí hỗ trợ Khuyến công năm 2021.

Được sự đồng ý của Sở Công Thương, ngày 12/01/2022, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Nghệ An đã tổ chức nghiệm thu 02 đề án Hỗ trợ máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ bằng nguyên liệu nứa mét tại Công ty TNHH Trà Lân BAMBOO( xã Châu Khê huyện Con Cuông) và "Hỗ trợ máy móc thiết bị dây chuyền vào sản xuất Bánh Đa tại Công ty TNHHSX&KD thực phẩm Lương Sơn ( xã Nhân Sơn huyện Đô Lương).

Đoàn công tác tham gia nghiệm thu tại Công ty TNHH Trà Lân BAMBOO

 Tới dự và tham gia buổi nghiệm thu có đại diện Sở Công Thương, phòng Quản lý Công nghiệp, phòng Kế hoạch Tài chính tổng hợp, đại diện phòng Khuyến công Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN; đại điện phòng Kinh tế/Kinh tế và hạ tầng – UBND Con Cuông, UBND huyện Đô Lương; đại diện UBND xã Châu Khê, xã Nhân Sơn huyện Đô Lương và Giám đốc các đơn vị được hỗ trợ kinh phí khuyến công tỉnh Nghệ An năm 2021.

 

Tại buổi nghiệm thu, Giám đốc các Công ty đã báo cáo về tình hình thực hiện đề án, quá trình đầu tư, lắp đặt và đưa vào vận hành máy móc thiết bị được hỗ trợ, đồng thời gửi lời cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN cùng UBND cấp huyện và xã có đơn vị hưởng quỹ khuyến công đóng trên địa bàn đã tạo điều kiện và hỗ trợ kịp thời để đơn vị được tiếp cận nguồn hỗ trợ kinh phí khuyến công địa phương năm 2021.

Đoàn công tác tham gia nghiệm thu tại Công ty TNHHSX&KD thực phẩm Lương Sơn

          Thiết bị đầu tư được hỗ trợ kịp thời từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2021 đem lại lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp được hỗ trợ, giúp đơn vị nâng cao năng suất sản xuất, giảm thiểu chi phí nhân công, tạo ra những sản phẩm chất lượng, giảm ô nhiễm môi trường từ đó gia tăng lợi nhuận cho đơn vị, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động, góp phần tăng thu ngân sách địa phương

Chế Vinh - phòng Khuyến công

Phản hồi bài viết