Nghiệm thu các đề án khuyến công tỉnh Nghệ An năm 2021

          Thực hiện chương trình Khuyến công tỉnh Nghệ An tại Quyết định số 4669/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thu hồi hỗ trợ kinh phí Khuyến công (đợt 1) và phân bổ (đợt 2) nguồn kinh phí hỗ trợ Khuyến công năm 2021.

Ngày 07/01/2022, Trung tâm Khuyến công và tư vấn PTCN tổ chức nghiệm thu 3 đề án được hỗ trợ từ chương trình khuyến công năm 2021 tại huyện Nam Đàn : Công ty cổ phần  Phước An Lộc (xóm 12, xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn) với nội dung "Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất nghề may mặc" ; Hộ kinh doanh Phan Công Hợi (khối Tây Hồ, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn với đề án "Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến sản xuất mộc dân dụng"; Hộ kinh doanh Trương Phát (khối Nam Bắc Sơn, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn)  nội dung "Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất gia công kim loại thép".

  

Nghiệm thu máy CNC đục gỗ tại Hộ kinh doanh Phan Công Hợi - Khối Tây Hồ ,thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn

            Tới dự và tham gia nghiệm thu có đồng chí Lê Đức Ánh – Phó Giám đốc Sở Công Thương; đại diện phòng Quản lý Công nghiệp và phòng KHTCTH – Sở Công Thương; đại diện  Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN; đại điện phòng Kinh tế và hạ tầng – UBND cấp huyện; đại diện UBND các xã, thị trấn có đơn vị hưởng quỹ khuyến công đóng trên địa bàn và Giám đốc công ty, chủ hộ kinh doanh được hỗ trợ kinh phí khuyến công tỉnh Nghệ An năm 2021.

Nghiệm thu các loại máy sản xuất nghềmay mặc tại Công ty cổ phần Phước An Lộc - xóm 12, xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn

Qua đánh giá ban đầu của các đơn vị thì thiết bị được hỗ trợ đưa vào phục vụ sản xuất bước dầu đã tiết kiệm được chi phí, đem lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp, tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn của thị trường; Đề án thực hiện có hiệu quả, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về khuyến khích phát triển CN và TTCN; phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, góp phần giải quyết việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương. Giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động, ổn định an ninh xã hội, góp phần  phát triển kinh tế, xã hội chung của địa phương./.

 

 Phan Hạnh - phòng Khuyến công

 

Phản hồi bài viết