Giải pháp phát triển ngành dệt may trên địa bàn tỉnh Nghệ An

        Trong những năm vừa qua ngành dệt may trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã phát huy tốt lợi thế để thu hút được nhiều nhà đầu tư có thương hiệu như: Hanosimex, Tập đoàn KIDO (Hàn Quốc), Tập đoàn Minh Anh, Công ty TNHH Sangwoo (Hàn Quốc), Công ty TNHH Wooin Vina (Hàn Quốc), Tập đoàn An Hưng... Đến nay, trên địa bàn tỉnh có hơn 40 dự án, cơ sở sản xuất (chỉ tính riêng các dự án được cấp chủ trương đầu tư hoặc Giấy CNĐT của tỉnh), trong đó có 30 nhà máy đang hoạt động và 10 dự án đã được cấp chủ trương đầu tư đang triển khai xây dựng, trong đó có 17 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) vốn đăng ký 90,94 triệu USD. Các nhà máy may đã góp phần giải quyết nhiều việc làm cho lao động khu vực nông thôn.

Những đóng góp của ngành dệt may đối với phát triển kinh tế của tỉnh

Ngành dt may đã góp phần quan trọng vào q trình công nghip hóa, hiện đi hóa và chuyn dịch cơ cu kinh tế của các địa phương, giải quyết thêm nhiu việc làm cho lao động nông thôn. (Tổng số lao động làm việc tại các nhà máy may trên địa bàn tính đến tháng 6 năm 2022 khoảng 26.000 – 27.000 người).

Duy t vai trò đầu tàu trong xuất khẩu và thu hút đu tư, chiếm 20 - 25% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa toàn tỉnh. Hàng được xuất khẩu đến hơn 30 thị trường trên thế giới với các chủng loại hàng hóa phong phú, đa dạng. (Kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may tăng nhanh, từ 249,26 triệu USD năm 2018 lên 442,99 triệu USD năm 2021, chiếm 20,96% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa toàn tỉnh)

Ngành dệt may đóng vai trò làm bước đệm giúp cho lao động nông thôn trên địa bàn Nghệ An tiếp cận với tư duy và tác phong làm việc công nghiệp để hoà nhập dần với môi trường làm việc trong các ngành công nghiệp và dịch vụ.

Những tồn tại hạn chế trong ngành dệt may trên địa bàn tỉnh.

Các doanh nghiệp may mặc phần lớn có quy mô nhỏ và vừa, phương thức sản xuất chủ yếu là gia ng theo đơn đặt hàng nên giá trị gia tăng thấp, phụ thuộc nhiều các khách hàng nước ngoài; thu nhập của người lao động còn thấp và không ổn định.

Thiếu tính liên kết theo chuỗi g trị, các dự án may mặc trên địa bàn tỉnh chủ yếu nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu từ nước ngoài, sản phẩm sợi chất lượng chưa đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp FDI nên chủ yếu đang xuất sang thị trường các nước Tây Á và Trung Đông.

Ngành dệt may bắt đầu phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nguồn lao động nhất là lao động phổ thông. Các nhà máy may phải dịch chuyển về vùng nông thôn để dễ dàng tuyển dụng lao động tuy nhiên lại gặp khó khăn trong việc tuyển dụng nhân lực có tay nghề và chất lượng, đã có sự cạnh tranh trong tuyển dụng giữa các nhà máy trên địa bàn ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư của dự án.

Công nghip hỗ trợ ngành may mc chưa phát triển, các lĩnh vực như: sản xuất vải, sản xuất sợi, chỉ khâu, máy móc,…) phụ thuộc lớn vào nhập khu.

 


 

Nhiệm vụ và giải pháp phát triển ngành dệt may trên địa bàn tỉnh

Để ngành dệt may trên địa bàn tỉnh phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả hoạt động của các dự án đầu tư, giải quyết các khó khăn, vướng mắc hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 4776/UBND-CN ngày 29/6/2022 giao các Sở, Ban, Ngành, địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện tốt một số nhiệm vụ giải pháp cụ thể như sau:

1. Ưu tiên thu hút đầu tư vào các khâu tạo giá trị gia tăng cao dựa trên quy trình sản xuất thông minh và tự động hoá, trong đó tập trung thu hút đầu tư các dự án công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may với các nhóm sản phẩm: Sợi, sản xuất vải từ sợi trong nước, nguyên phụ liệu ngành may...

2. Phân bố các doanh nghiệp dệt may hợp lý đảm bảo thuận lợi về nguồn cung cấp lao động, giao thông, hạ tầng dịch vụ logistics,… đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường và khoảng cách an toàn với khu dân cư theo quy định có thể xem xét bố trí ngoài các khu công nghiệp, cụm công nghiệp để gắn với nguồn cung cấp lao động tại chỗ nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của dự án.

3. Quá trình thẩm định các dự án đầu tư dệt may gia công, ưu tiên thu hút bố trí các dự án ở khu vực địa bàn các huyện miền núi có điều kiện khó khăn để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động.

4. Ưu tiên quy hoạch các khu công nghiệp, khu kinh tế chuyên ngành dệt mau theo hình thức tổ hợp khép kín từ khâu dệt, sản xuất nguyên phụ liệu, gia công thành phẩm. Tăng cường công tác hỗ trợ, đào tạo các doanh nghiệp ngành Dệt may trong đầu tư mua sắm máy móc, trang thiết bị; trong quản chuỗi giá trị và khách hàng; trong xây dựng; phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường thị trường; trong công tác đào tạo, tuyển dụng lao động.

5. UBND thành phố Vinh, UBND các huyện, thị xã, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam rà soát quy hoạch và bố trí quỹ đất để đầu tư xây dựng khu nhà ở, công trình xã hội, văn hoá, thể thao cho người lao động làm việc trong các nhà máy may, khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện luật lao động và các chế độ bảo hiểm, quy định về an toàn lao động.

6. Đề nghị các chủ đầu tư quan tâm đến chế độ, chính sách về lao động gắn liền với chế độ thưởng phạt hợp lý nhằm khuyến khích người lao động có tinh thần tự giác, tích cực trong sản xuất và có ý thức tự nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật. Thường xuyên tổ chức đối thoại giữa chủ sử dụng lao động và người lao động; tạo nên môi trường đồng thuận, gắn bó chặt chẽ giữa các nhóm người lao động trong việc thực hiện các chuyền sản xuất. Quan tâm chăm lo đời sống công nhân như: hỗ trợ về nhà ở, vui chơi giải trí, chế độ bảo hiểm…để công nhân yên tâm làm việc gắn bó lâu dài với doanh nghiệp./.

(Số liệu được trích từ Báo cáo tình hình đầu tư và hoạt động sản xuất ngành dệt may trên địa bàn tỉnh Nghệ An của Sở Công Thương và công văn số 4776/UBND-CN ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh Nghệ An)

 Phùng Mạnh Hùng – Phòng Hỗ trợ và Tư vấn

Phản hồi bài viết