Công Thương Nghệ An: Triển khai nhiều hoạt động khuyến công

           9 tháng đầu năm, Sở Công Thương Nghệ An đã triển khai nhiều hoạt động khuyến công, đồng thời đặt ra nhiệm vụ và giải pháp nhằm đảm bảo kế hoạch năm. Cụ thể, đã tổ chức Lễ tôn vinh Sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp tỉnh Nghệ An năm 2022; tổ chức tập huấn công tác khuyến công năm 2022; thực hiện 01 chuyên đề truyền hình Công Thương phát trên sóng Đài Phát thanh và truyền hình Nghệ An; xuất bản 01 số bản tin Công Thương; tham gia Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại Thanh Hóa; tham dự Hội nghị khuyến công 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và ban hành kế hoạch về kiểm tra, giám sát, thẩm định chương trình, đề án khuyến công năm 2023.

 

 

Các sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh năm 2022 trưng bày tại Lễ trao giấy chứng nhận

Năm 2022, Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn phát triển công thương tỉnh được giao triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiêu biểu hỗ trợ 10 cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, dây chuyền công nghệ, chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; bình chọn 25 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh; hỗ trợ 7 đơn tham gia hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề… Để giúp doanh nghiệp CNNT tận dụng cơ hội thị trường, đối phó hữu hiệu các khó khăn, Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn PTCN đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện. Theo đó, tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát, thẩm định chương trình, đề án khuyến công năm 2022, xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2023.

 Toàn cảnh lễ trao giấy chứng nhận sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh năm 2022

Đồng thời, tập trung triển khai các hoạt động khuyến công theo kế hoạch được duyệt, gồm: Tổ chức 03 lớp tập huấn, hội thảo, diễn đàn khởi sự doanh nghiệp; tham gia 2 hội chợ triển lãm trong nước; tham dự hội nghị, hội thảo về khuyến công tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa; thực hiện công tác bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp huyện, cấp tỉnh và tham gia bình chọn cấp khu vực phía Bắc; xây dựng các chương trình truyền hình, truyền thanh; xuất bản bản tin, ấn phẩm; xây dựng dữ liệu trang thông tin điện tử; tờ rơi, tờ gấp và các hình thức thông tin đại chúng khác về phát triển công thương… Để thực hiện những nhiệm vụ trên, Trung tâm Hỗ trợ & TVPTCT theo dõi sát biến động của tình hình thị trường trong và ngoài nước, chủ động đánh giá các tác động và tăng cường công tác thông tin, hỗ trợ cho doanh nghiệp. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của trang Website Khuyencongnghean.com.vn và Phòng trưng bày sản phẩm CNNT tiêu biểu, sản phẩm OCOP. Tiếp tục nắm bắt và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất hiện có, các dự án mới đầu tư đi vào sản xuất ổn định, khai thác tốt công suất thiết bị và hiệu quả đầu tư, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch trong điều kiện khó khăn hiện nay. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong các hoạt động khuyến công./.

Hoàng Yến - Phòng Hỗ trợ và Tư vấn

Phản hồi bài viết