Nghệ An có 4 làng nghề được công nhận năm 2022

         Ngày 08/11/2022 UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 3469/QĐ-UBND về việc công nhận làng nghề năm 2022. Cụ thể 04 làng nghề, gồm: Làng nghề sản xuất rượu càn bản Chòm Muộng. xã mẫu Đức, huyện Con Cuông; Làng nghề Nuôi, chế biến mật ong thương phẩm làng cầu, xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, Làng nghề trồng cây đào phai, xã Kim Thành huyện Yên Thành, Làng nghề dệt thổ cẩm bản Piêng Lau, xã Na Ngoi huyện Kỳ Sơn.

          Tính đến năm 2022 Nghệ An có tổng số 180 làng nghề được UBND tỉnh công nhận làng nghề cấp tỉnh, trong đó có 04 làng nghề được công nhận năm 2022. Theo đó mỗi làng nghề được công nhận được hỗ trợ 50 triệu đồng/làng nghề theo Quyết định sô 3469/QĐ-UBND  và hưởng các chính sách hỗ trợ khác theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của tỉnh Nghệ An

Nét nổi bật của mỗi làng nghề đều có mỗi loại hình sản xuất khác nhau như Nghề trồng cây đào phai, dệt thổ cẩm, rượu, mật ong … đều chứa đựng những văn hóa truyền thống đặc sắc riêng của làng./.

 Chế Thị Vinh - Phòng Hỗ trợ và Tư Vấn

Phản hồi bài viết