Phê duyệt Chương trình Khuyến công tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025

Tiếp nối thành công và những kết quả đạt được của Chương trình Khuyến công giai đoạn 2016-2020, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An, Sở Công Thương đã dự thảo và trình UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt Chương trình Khuyến công tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025. Ngày 22 tháng 12 năm 2020, đồng chí Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 4716/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình Khuyến công tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025.

 

 

Chương trình được áp dụng cho các đối tượng là các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn; các tổ chức tham gia công tác quản lý, thực hiện các hoạt động dịch vụ khuyến công.

Theo đó, chương trình tập trung vào các mục tiêu chung, như sau:

- Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển và thúc đẩy sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng làng nghề góp phần xây dựng nông thôn mới và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Khuyến khích, hỗ trợ sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người.

 -Tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn thuận lợi trong tiếp cận các cơ hội phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất chất lượng, năng lực cạnh tranh thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Trong giai đoạn 2021-2025, hoạt động khuyến công của tỉnh Nghệ An sẽ chú trọng vào các nội dung: Tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề ngắn hạn; Tổ chức tập huấn, hội thảo, diễn đàn, khởi sự doanh nghiệp; tham quan, khảo sát, mở rộng thị trường, học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước; Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; xây dựng các mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn; Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; Tổ chức hội chợ, triển lãm; tham gia hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề; Xây dựng, đăng ký nhãn hiệu sản phẩm; xây dựng phòng trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề; thiết kế mới, cải tiến mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; Thuê tư vấn, trợ giúp các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trong các lĩnh vực: Lập dự án đầu tư; marketing; quản lý sản xuất, tài chính, kế toán, nhân lực; thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói; ứng dụng công nghệ, thiết bị mới... Tư vấn tiếp cận các chính sách ưu đãi đầu tư; chính sách đất đai; chính sách khoa học công nghệ; chính sách tài chính - tín dụng và các chính sách ưu đãi khác của Nhà nước; Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô sản xuất, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật; mua sắm thiết bị, công dụng cụ sản xuất cho làng nghề, làng có nghề; Xây dựng các chương trình truyền hình, truyền thanh; xuất bản bản tin, ấn phẩm; xây dựng dữ liệu, trang thông tin điện tử; tờ rơi, tờ gấp và các hình thức thông tin đại chúng khác về phát triển công thương; Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công; hoạt động chỉ đạo phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng làng nghề cấp tỉnh, huyện;...

UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 8 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động khuyến công

Kinh phí thực hiện Chương trình: từ nguồn Ngân sách tỉnh bố trí hàng năm; Nguồn hỗ trợ khuyến công Quốc gia và huy động các nguồn hợp pháp khác.

Về công tác tổ chức thực hiện: Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các Sở, ngành hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, thị xã, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức thực hiện Chương trình; Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thu hút vốn và các nguồn lực phục vụ cho hoạt động khuyến công.

Chương trình Khuyến công tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 được phê duyệt là định hướng quan trọng cho hoạt động khuyến công của tỉnh trong thời kỳ mới. Hy vọng, trong thời gian tới, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, các cấp, các ngành; Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An, Sở Công Thương sẽ tiếp tục phấn đấu đạt được những mục tiêu Chương trình đề ra, để công tác khuyến công triển khai kịp thời, hiệu quả và đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Chương trình sẽ góp phần động viên, huy động các nguồn lực và tạo điều kiện thuân lợi để các địa phương cơ sở sản xuất phát triển, tạo việc làm tăng thu nhập, góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.  

Bùi Thị Hương Giang – Phòng Khuyến công

Phản hồi bài viết