Trung tâm Hỗ trợ và Tư Vấn Phát Triển Công Thương Nghệ An

Thành lập Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn phát triển Công Thương Nghệ An (sau đây gọi tắt là Trung tâm) trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Tiết kiệm năng lượng vào Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.

- Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn phát triển Công Thương Nghệ An là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương, có chức năng phục vụ quản lý nhà nước của Sở Công Thương về các hoạt động khuyến công, phát triển công nghiệp hỗ trợ, tư vấn phát triển công nghiệp, sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và tiết kiệm năng lượng; cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực khuyến công, công nghiệp hỗ trợ, tư vấn phát triển công nghiệp, tiết kiệm năng lượng theo quy định của pháp luật.- Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Công Thương về tổ chức, biên chế và hoạt động; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị liên quan thuộc Bộ Công Thương.

              - Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công có thu, do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.- Tên gọi quốc tế: Nghe An Industry and Trade Development Support and Consulting Center.

             - Trụ sở của Trung tâm đặt tại thành phố Vinh. Trụ sở tạm thời đặt tại Trụ sở của Sở Công Thương; địa chỉ: Số 70, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
             - Số điện thoại: 0238. 3595594
             - E-mail : htptctna@gmail.com
             - Website : www.khuyencongnghean.com.vn

Phản hồi bài viết