Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Công Thương Nghệ An; chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Sở Công Thương Nghệ An, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Công Thương địa phương thuộc Bộ Công Thương.

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Công Thương Nghệ An; chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Sở Công Thương Nghệ An, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Công Thương địa phương thuộc Bộ Công Thương.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Trụ sở Trung tâm đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 

- Địa chỉ: Số 70, đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Số điện thoại: 0238. 3595594
- E-mail : khuyencongnghean@gmail.com
- Website : www.khuyencongnghean.com.vn

Phản hồi bài viết