Nghiệm thu cơ sở đề án khuyến công địa phương “Hỗ trợ đầu tư dây chuyền sản xuất tinh bột sắn dây, tinh bột nghệ”

Căn cứ Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 29/08/2014 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Nghệ An. Căn cứ Quyết định số 1421/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phân bổ kinh phí khuyến công năm 2020; Quyết định số 126/QĐ.SCT- QLCN ngày 03/6/2020 của Sở Công Thương về việc phê duyệt dự toán sử dụng kinh phí hỗ trợ khuyến công năm 2020 cho Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Đại Huệ. Sau 4 tháng triển khai thực hiện đề án, ngày 0

 

Ngày 02/10/2020 Sở Công Thương, Trung tâm khuyến công và TVPTCN, phòng Kinh tế hạ tầng huyện Nam Đàn tổ chức nghiệm thu đề án Hỗ trợ đầu tư dây chuyền sản xuất tinh bột sắn dây, tinh bột nghệ. Tới dự buổi lễ nghiệm thu đề án có đồng chí Ngô Xuân Vinh – Phó Giám đốc Trung tâm khuyến công &Tư vấn PTCN Nghệ An, đồng chí Nguyễn Xuân Khoa đại diện phòng Quản lý công nghiệp - Sở Công Thương, đại diện Phòng kinh tế & hạ tầng huyện Nam Đàn, đại diện UBND xã Nam Anh và đại diện Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Đại Huệ. Phát biểu tại buổi nghiệm thu đồng chí Trần Đình Sơn – Giám đốc Hợp tác xã trân trọng cảm ơn Sở Công Thương Nghệ An, Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp, UBND huyện Nam Đàn, UBND xã Nam Anh đã quan tâm, tạo điều kiện cho Hợp tác xã được tiếp nhận hỗ trợ nguồn kinh phí khuyến công của tỉnh năm 2020 để đầu tư mua sắm máy xay bột, máy rửa và máy vò viên.

Chế Vinh (Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Khuyến công)

Phản hồi bài viết