Nghiệm thu cơ sở đề án khuyến công địa phương “Hỗ trợ máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất mộc mỹ nghệ, mộc dân dụng”

Căn cứ Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 29/08/2014 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Nghệ An. Căn cứ Quyết định số 1421/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phân bổ kinh phí khuyến công năm 2020; Quyết định số 246/QĐ.SCT- QLCN ngày 09/7/2020 của Sở Công Thương về việc phê duyệt dự toán sử dụng kinh phí hỗ trợ khuyến công năm 2020 cho Hộ Kinh doanh Bùi Hữu Vương. Sau 3 tháng triển khai thực hiện đề án ngày 02/10/2020 đ

Ngày 02/10/2020 Sở Công Thương, Trung tâm khuyến công và TVPTCN Nghệ An tổ chức nghiệm thu đề án Hỗ trợ máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất mộc mỹ nghệ, mộc dân dụng. Tới dự buổi lễ nghiệm thu đề án có đồng chí Ngô Xuân Vinh – Phó Giám đốc Trung tâm khuyến công &Tư vấn PTCN Nghệ An, đồng chí Nguyễn Xuân Khoa đại diện phòng Quản lý công nghiệp - Sở Công Thương, đại diện Phòng kinh tế & hạ tầng huyện Nam Đàn, đại diện UBND xã Nam Thanh và chủ hộ kinh doanh Bùi Hữu Vương. Phát biểu tại buổi nghiệm thu đồng chí Bùi Hữu Vương – chủ hộ kinh doanh trân trọng cảm ơn Sở Công Thương Nghệ An, Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp, UBND huyện Nam Đàn, UBND xã Nam Thanh đã quan tâm, tạo điều kiện cho hộ được tiếp nhận hỗ trợ nguồn kinh phí khuyến công của tỉnh năm 2020 để đầu tư mua sắm 01 máy cắt CNC 2225x8x1,5 KW điện 220V.

Tính ưu việt của máy máy cắt CNC 2225x8x1,5 KW điện 220V gọn nhẹ và chất lượng sản phẩm đạt thẩm mỹ cao do công nghệ tiên tiến của máy mang lại, thân thiện môi trường, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện và các vùng phụ cận./.

                       Chế Vinh (Phó Trưởng phòng – Phụ trách phòng Khuyến công)

Phản hồi bài viết