Album - Tọa đàm Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Công Thương Việt Nam (14/5/1951-14/5/2021)

Buổi Tọa đàm kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Công Thương Việt Nam (14/5/2051-14/5/2021) được tổ chức vào ngày 14/5/2021 tại hội trường Sở Công Thương Nghệ An Buổi lễ nhằm mục đích ôn lại truyền thống ngành, nêu lên nhiệm vụ phát triền ngành Công Thương trong thời đại mới, tuyên dương các cá nhân, tập thể tiên tiến, điển hình, khơi dậy tinh thần yêu ngành, thi đua lập các thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Công Thương Việt Nam. Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển,