Chính sách ưu đãi

31/12/2020 4:58:06 CH

Chính sách thiết thực, kịp thời hỗ trợ thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Nghệ An

OCOP ở Việt Nam bắt nguồn từ tỉnh Quảng Ninh dựa trên quá trình khảo sát thực tiễn của chương trình OVOP (Mỗi làng một sản phẩm). Sau khi đánh giá chi tiết thành quả bước đầu, ngày 7/5/2018 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 490/QĐ-TTg phê duyệt chương trình OCOP giai đoạn 2018 - 2020 để triển khai rộng khắp trên phạm vi...

29/12/2020 3:03:14 CH

Diễn Châu với nỗ lực xây dựng sản phẩm OCOP

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (Ocop) gắn với tái cơ cấu sản xuất đang được huyện Diễn Châu nỗ lực triển khai với mục tiêu tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao mang tính đặc trưng, lợi thế của mỗi vùng miền, qua đó, tạo động lực, tiếp sức cho các địa phương xây dựng nông thôn mới bền vững.

29/12/2020 2:39:02 CH

Con Cuông: Phong phú sản phẩm OCOP

Mặc dù mới triển khai Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) nhưng đến nay huyện miền núi Con Cuông đã có 4 sản phẩm OCOP được công nhận 4 sao cấp tỉnh. Và trên địa bàn còn có rất nhiều sản phẩm nông thôn tiêu biểu có tiềm năng tạo việc làm sinh kế cho người dân vùng cao, nhất là các sản phẩm phục vụ...

29/12/2020 2:17:11 CH

Đô Lương đẩy mạnh xây dựng sản phẩm OCOP

Những năm qua, UBND Huyện Đô Lương đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương. Sau gần 2 năm có 10 sản phẩm đạt tiêu chuẩn cấp huyện và 5 sản phẩm OCOP cấp tỉnh – Mở ra cơ hội thuận lợi để người dân tham...