Bản tin Công nghiệp hỗ trợ

31/12/2020 5:12:39 CH

Nghệ An hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện, đổi mới công nghệ và sản xuất thử nghiệm sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đến 500 triệu đồng/doanh nghiệp

Đối tượng là các Công ty, doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh sản xuất các sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển (ban hành kèm theo Nghị định số 111/2015/CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ)

30/12/2020 4:17:17 CH

CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

Ngày 06 tháng 8 năm 2020 Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 115/NQ-CP về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ. Mục tiêu đến năm 2030, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đáp ứng 70% nhu cầu cho sản xuất, tiêu dùng trong nội địa; chiếm khoảng 14% giá trị sản xuất công nghiệp; có khoảng 2.000 doanh nghiệp đủ năng lực...

29/12/2020 3:41:15 CH

XU HƯỚNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Năng lượng tái tạo hiện nay đang rất bùng nổ tại các nước phát triển và cả những nước đang phát triển, khi mà các công nghệ mới liên tục ra đời giúp giảm chi phí sản xuất đáng kể cũng như hiệu quả ngày càng tăng, hứa hẹn về một tương lai năng lượng sạch.