Bản tin Công nghiệp hỗ trợ

12/09/2022 5:10:38 CH

Hội thảo khoa học: “Đánh giá thực trạng công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An và bàn giải pháp phát triển”

Trong khuôn khổ thực hiện Đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt 2 năm 2021 “Thực trạng, định hướng và giải pháp ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”. Ngày 06/9/2022, Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn phát triển Công Thương Nghệ An đã tổ chức Hội thảo khoa...