Tiết kiệm năng lượng

29/12/2020 3:21:10 CH

HỘI THẢO XÚC TIẾN THU HÚT ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI VÀO PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ NGHỆ AN NĂM 2020

Ngày 18/12/2020, Sở Công Thương Nghệ An phối hợp Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Xúc tiến thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ - Nghệ An năm 2020 tại thành phố Hồ Chí Minh, đây là sự kiện diễn ra...

07/12/2020 3:52:00 CH

Hiệu quả hoạt động khuyến công, sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

Thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia và Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020, những năm qua, việc triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh đã tạo ra những đổi thay rõ rệt trong phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng làng nghề; góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển.

08/09/2020 2:10:41 CH

Ngành công nghiệp hỗ trợ chuẩn bị kỹ lưỡng đón thời cơ mới

Thời gian qua, công nghiệp hỗ trợ đã được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm và định hướng là một trong những ngành ưu tiên phát triển và được ưu đãi đầu tư. Với sự ra đời của Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ và các văn bản chính sách liên quan,...