Tiết kiệm năng lượng

09/05/2023 8:09:30 SA

Công ty Điện lực Nghệ An: Chuyển đổi số giải pháp đem lại nhiều tiện ích cho khách hàng

Thực hiện đề án tổng thể chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Kế hoạch chuyển đổi số của Tổng Công ty Điên lực miền Bắc, trong những năm qua, Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An) đã triển khai tăng cường số hóa từ công tác quản lý, vận hành hệ thống điện, cho đến các hoạt động kinh doanh, dịch...