Bản tin Trung tâm

11/12/2020 4:41:37 CH

Các doanh nghiệp đẩy mạnh chuẩn bị hàng Tết

Bên cạnh các doanh nghiệp sản xuất, thời điểm này các đơn vị giao nhận hàng hóa cũng đang có những kế hoạch tăng thêm cả nhân lực và thời gian để phục vụ dịp Tết. Bởi dự tính nhu cầu giao nhận dịp cuối năm thường tăng 50% so với các tháng khác trong năm.

10/12/2020 1:47:06 CH

Nghệ An: 05 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2020

Nhằm kịp thời tôn vinh cho các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm chất lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng được một số tiêu chí cơ bản về kinh tế, kỹ thuật, xã hội, về sử dụng nguồn nguyên liệu, giải quyết việc làm cho người lao động và thỏa mãn yêu...

30/11/2020 10:39:58 SA

Hiệu quả từ chính sách khuyến công với công tác tạo việc làm cho chị em vùng nông thôn trên địa bàn Thị xã Hoàng Mai

Thị xã Hoàng Mai từ ngày thành lập đến nay đang chuyển mình mạnh mẽ, cùng hòa nhịp với quá trình đô thị hóa. Để phục vụ cho sự chuyển biến trên, cơ cấu kinh tế được chuyển dịch theo hướng công nghiệp nên một phần diện tích lớn đất sản xuất nông nghiệp của người dân được chuyển thành khu công nghiệp, nhà máy, các khu hành...