Bản tin Trung tâm

09/04/2021 3:51:35 CH

Nghệ An: Ứng dụng KHCN để nâng tầm sản phẩm OCOP

Sau hai năm triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), đến nay, toàn tỉnh Nghệ An có 26 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao, 89 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao. Việc đầu tư, đổi mới ứng dụng KHCN đã được các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ở nông thôn chú trọng, điều này không chỉ đảm bảo uy tín...