Bản tin Trung tâm

16/03/2021 5:14:30 CH

Đô Lương phát triển mạnh sản phẩm OCOP

Thời gian qua, huyện Đô Lương đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt chương trình “Mỗi xã, thị một sản phẩm” (OCOP) và coi đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương. Sau gần 2 năm, đã có 10 sản phẩm đạt tiêu chuẩn cấp huyện và 5 sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

16/03/2021 4:55:04 CH

Nghệ An: Phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển, nâng cao giá trị sản phẩm OCOP

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) Nghệ An với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã phát huy được tiềm năng, lợi thế sản vật vùng miền và gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần tăng thu nhập, tạo việc làm cho lao động nông thôn và nâng cao giá trị sản phẩm. Đến năm 2025, tỉnh đặt mục tiêu có...

16/03/2021 7:43:49 SA

Giải pháp cho khuyến công

Ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, an toàn và thân thiện với môi trường vào sản xuất, chế biến công nghiệp đang là xu thế tất yếu để gia tăng giá trị cho hàng hóa. Để hỗ trợ hoạt động đó, những năm qua, khuyến công Nghệ An đã có những nỗ lực để đồng hành và thúc đẩy Công nghiệp TTCN phát triển. Tuy...