Bản tin Trung tâm

31/12/2020 5:18:27 CH

Thực trạng và giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Trong những năm qua, công nghiệp Nghệ An phát triển khá và đạt được nhiều thành tựu, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách của tỉnh; giải quyết nhiều việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Cơ cấu công nghiệp tiếp tục chuyển dịch nhanh và đúng hướng, cơ cấu nội ngành có...

31/12/2020 5:16:58 CH

Nghệ An tiềm năng và lợi thế để thu hút đầu tư

Cùng với chính sách mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, những năm qua, Nghệ An tiếp tục phát triển tương đối khá và toàn diện. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Với tiềm năng, lợi thế sẵn có và các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phù hợp, Nghệ An đã thu hút nhiều dự án...

29/12/2020 3:29:37 CH

XÃ HỘI 5.0 - BƯỚC TIẾN MỚI CỦA TƯƠNG LAI

Cách mạng công nghệ 4.0 có tác động rất lớn tới sự phát triển bền vững của các quốc gia, nhất là các quốc gia phát triển, có tiềm lực lớn về kinh tế và khoa học công nghệ. Mặt khác, với sự phát triển vượt bậc của lực lượng sản xuất dựa trên những thành tựu của Cách mạng công nghệ 4.0 tạo ra một nền tảng...