Tin tức Khuyến công

31/12/2020 5:08:43 CH

Phê duyệt Chương trình Khuyến công tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025

Tiếp nối thành công và những kết quả đạt được của Chương trình Khuyến công giai đoạn 2016-2020, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An, Sở Công Thương đã dự thảo và trình UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt Chương trình Khuyến công tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025. Ngày 22 tháng 12 năm 2020, đồng chí Lê Ngọc Hoa,...

31/12/2020 5:04:23 CH

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và những tác động lan tỏa tích cực sau 2 năm triển khai

Sau 2 năm triển khai, Chương trình OCOP đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp cả nước, trở thành giải pháp được ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn. Chương trình OCOP đã góp phần kết nối cung cầu, giao thương giữa các hộ gia đình, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trong tỉnh với các tỉnh, thành phố trong khu...

31/12/2020 5:01:19 CH

Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm OCOP Nghệ An, hướng tới xuất khẩu

Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở...