Tin tức Khuyến công

31/12/2020 5:08:43 CH

Phê duyệt Chương trình Khuyến công tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025

Tiếp nối thành công và những kết quả đạt được của Chương trình Khuyến công giai đoạn 2016-2020, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An, Sở Công Thương đã dự thảo và trình UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt Chương trình Khuyến công tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025. Ngày 22 tháng 12 năm 2020, đồng chí Lê Ngọc Hoa,...