Tin tức Khuyến công

31/12/2020 4:55:02 CH

Thúc đẩy phát triển các mô hình hợp tác xã kiểu mới

Thời gian qua, ngày càng có nhiều thanh niên lựa chọn mô hình hợp tác xã (HTX) kiểu mới để khởi nghiệp. Các mô hình HTX thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế đã mang đến sự khởi sắc trong hoạt động của các HTX, cho thấy hiệu quả kinh tế, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, tạo thêm nhiều việc làm cho thanh niên địa phương.

28/12/2020 9:59:27 SA

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An tổ chức nghiệm thu đề án “Hỗ trợ hệ thống máy xếp gạch và thu khay tự động trong sản xuất gạch không nung” tại Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Thuận Tiến

Thực hiện Quyết định số 4465/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phân bổ đợt 3 nguồn kinh phí khuyến công năm 2020, trong đó Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Thuận Tiến được hỗ trợ hệ thống máy xếp gạch và thu khay tự động trong sản xuất gạch...

17/12/2020 5:05:36 CH

Công tác xây dựng Chương trình Khuyến công tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025

Chương trình khuyến công tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020 được phê duyệt tại Quyết định số 5264/QĐ-UBND.CNTM ngày 10/11/2015 của UBND tỉnh Nghệ An. Chương trình khuyến công tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020 đã được triển khai thực hiện có hiệu quả, từng bước góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tạo việc...